Không có ảnh

Đề thi cuối kỳ môn Cơ ứng dụng – Bách khoa

03/09/2020 coganglennao 0

Trích nội dung đề thi cuối kỳ Cơ ứng dụng: Đề thi cơ ứng dụng được sưu tầm, tổng hợp từ đề thi các năm trường Đại học Bách khoa. Học phần môn cơ ứng dụng 3 tín chỉ, dành cho sinh viên theo các ngành không chuyên như Quản .