Không có ảnh

Nội dung học tập môn Hóa 1 – Bách khoa

16/10/2020 coganglennao 0

Nội dung học tập môn Hóa 1 – Đại học Bách khoa – Với các bạn thuộc viện hóa sẽ phải học hóa 1 và hóa 2 – Với các bạn thuộc viện vật liệu, dệt may,sinh phẩm sẽ học hóa đại cương. Chương trình học môn hóa 1 – .

Không có ảnh

Bài tập Kỹ thuật nhiệt – Phần truyền nhiệt

13/09/2020 coganglennao 0

Dưới đây là bài tập chương truyền nhiệt trong bài tập môn Kỹ thuật nhiệt Đại học Bách khoa, các bạn sinh viên tham khảo bài tập môn Kỹ thuật nhiệt dưới đây để góp phần giúp các bạn cũng cố kiến thức và va chạm với các câu hỏi .

Không có ảnh

CÂU HỎI và BÀI TẬP học phần KTN&KTQL

07/09/2020 coganglennao 0

1. Khái niệm về hoạt động kinh doanh và chủ thể kinh doanh. 2. Để tiến hành hoạt động kinh doanh cần có những điều kiện nào? 3. Doanh nghiệp là gì? Các tiêu chí phân loại doanh nghiệp? 4. Phân loại doanh nghiệp Việt Nam theo hình thức sở .

Không có ảnh

Đề thi môn Sức bền vật liệu có lời giải

04/09/2020 coganglennao 0

Đề thi môn Sức bền vật liệu có lời giải Dưới đây là tổng hợp đề thi môn sức bền vật liệu có đáp và lời giải chi tiết. Giúp các bạn sinh viên tham khảo câu hỏi và lời giải để vận dụng học và làm bài thi giữa .

Không có ảnh

Tổng hợp bài tập 6 chương Cơ học ứng dụng

03/09/2020 coganglennao 0

Tổng hợp bài tập 6 chương Cơ học ứng dụng Nội dung 6 chương Cơ ứng dụng: Những vấn đề cơ bản của tĩnh học vật rắn tuyệt đối Nội lực và Vẽ biểu đồ nội lực Ứng suất và Biến dạng Thuyết bền Đặc trưng hình học của mặt .

Không có ảnh

Thuyết động học phân tử chất khí – Vật Lý 2

03/09/2020 coganglennao 0

Lý thuyết và bài tập môn Vật Lý 2 – phần chương mở đầu thuyết động học phân tử chất khí. Nội dung thuyết động học phân tử chất khí Định luật Boyle – Marriote (cho quá trình đẳng nhiệt, T = const) Định luật Gay – Lussac (cho quá .