Đồ án vi xử lý Khoa Công nghệ tự động – Tự động hóa – Điện tử viễn thông

Đề tài: Nghiên cứu thiết kế mạch đo khoảng cách sử dụng vi điều khiển PIC16F887. Ngày nay kỹ thuật vi điều khiển đã trở nên quen thuộc trong các ngành kỹ thuật và trong dân dụng. Các bộ vi điều khiển có khả năng xử lý nhiều hoạt động phức tạp mà chỉ cần … Read more

Cơ sở kỹ thuật điện 1 – LTM1- PGS TSKH Trần Hoài Linh – BKHN

Chúng tôi xin gửi đến các bạn giáo trình Cơ sở kỹ thuật điện 1 – LTM1 do phó giáo sư, tiến sĩ khoa học Trần Hoài Linh, trường đại học Bách Khoa Hà Nội biên soạn. Rất mong tài liệu này sẽ giúp ích các bạn trong quá trình học tập và thi cử … Read more

Bài giảng Lý Thuyết Mạch Điện – Thầy Cung Thành Long – BKHN

Qua thời gian tìm hiểu, tổng hợp nghiên cứu, giảng viên Cung Thành Long, thuộc Bộ môn Kỹ thuật đo và Tin học công nghiệp, đại học Bách khoa Hà Nội đã cho ra giáo trình Lý thuyết Mạch điện. Giúp thuận tiện trong quá trình giảng dạy của giảng viên, học tập của sinh … Read more

Cấu trúc, lập trình, ghép nối và ứng dụng vi điều khiển – Tập 1

Tài liệu này được biên soạn cho những ai muốn học về vi điều khiển, với mọi trình độ (học nghề, cao đẳng, đại học và sau đại học) với các ngành chuyên môn liên quan tới VĐK ( điện điện tử, tin học, cơ tin, vật lý kỹ thuật, tự động hóa…) Mời bạn … Read more

Ứng dụng Matlab mô phỏng mạch điện – điện tử

I. Lập trình căn bản với matlab Giới thiệu sơ lược về matlab Các lệnh cơ bản trong matlab Các toán tử và các ký tự đặc biệt Các hàm logic Lập trình trong matlab Các lệnh xử lý chuỗi Các hàm giao tiếp Các hàm toán học cơ bản Các lệnh thao tác trên … Read more

Lý thuyết điều khiển tuyến tính

Lý thuyết điều khiển tuyến tính là phần nền tảng cơ bản và quan trọng nhất của Lý thuyết điều khiển nói chung. Rất nhiều các phát triển mới về khái niệm cũng như phương pháp của điều khiển nâng cao như ổn định đều, ổn định theo hàm mũ, ổn định ISS, điều khiển … Read more