Không có ảnh

Giáo trình Hàm một biến Giải tích 1

29/08/2020 coganglennao 0

Giáo trình Hàm một biến Giải tích 1 Dưới đây là giáo trình Hàm một biến số – Giải tích 1 của các tác giả: Ts. Đinh Thế Lục (chủ biên), Ts. Phạm Huy Điển, Ts. Nguyễn Xuân Tấn, Pts. Tạ Duy Phương. Nội dung quyển sách bao gồm những .

Không có ảnh

Bài tập giải tích 1 – khóa 57 Bách khoa

29/08/2020 coganglennao 0

Bài tập giải tích 1 – khóa 57 Bách khoa Chương 1. Giới hạn và liên tục Tính giới hạn Vô cùng bé, vô cùng lớn Tìm phần chính Xét tính liên tục Tìm và phân loại điểm gián đoạn Chương 2. Đạo hàm và vi phân Tính đạo hàm .

Không có ảnh

Tổng hợp các dạng bài tập giải tích 1

29/08/2020 coganglennao 0

Tổng hợp các dạng bài tập giải tích 1 Dưới đây là tổng hợp các bài tập môn Giải tích 1, dành cho các bạn sinh viên năm nhất. Tài liệu gồm các dạng bài tập về giới hạn hàm số, nguyên hàm, tích phân,….

Không có ảnh

Tích phân suy rộng – Bài giảng giải tích 1

29/08/2020 coganglennao 0

Chương tích phân suy rộng – Bài giảng Giải tích 1 Bài giảng phần tích phân suy rộng loại một và loại 2 trong học phần giải tích 1. Gồm phần bài giảng, hướng dẫn giải bài tập và tổng hợp một số câu hỏi tích phân suy rộng từ .