Bài Giảng Giải Tích 1- Bài 15- PGS TS Bùi Xuân Thảo -BKHN

Mời các bạn tham khảo tài liệu bài giảng Giải tích 1 của pgs ts Bùi Xuân Thảo, đại học bách khoa hà nội. Bài 15 trình bày về cực trị của hàm nhiều biến số (tiếp theo). Đây cũng là phần cuối trong Bài giảng giải tích 1 này. Đây sẽ là tài liệu … Read more

Bài Giảng Giải Tích 1- Bài 9- PGS TS Bùi Xuân Thảo -BKHN

Mời các bạn tham khảo tài liệu bài giảng Giải tích 1 của pgs ts Bùi Xuân Thảo, đại học bách khoa hà nội. Bài 9 trình bày về tích phân xác định. Đây sẽ là tài liệu hữu ích cho các bạn trong quá trình học tập và thi cử. Chúc các bạn học … Read more

Bài Giảng Giải Tích 1- Bài 10- PGS TS Bùi Xuân Thảo -BKHN

Mời các bạn tham khảo tài liệu bài giảng Giải tích 1 của pgs ts Bùi Xuân Thảo, đại học bách khoa hà nội. Bài 10: Tích phân suy rộng. Đây sẽ là tài liệu hữu ích cho các bạn trong quá trình học tập và thi cử. Chúc các bạn học thành công!!!!!!!!!

Bài Giảng Giải Tích 1- Bài 11- PGS TS Bùi Xuân Thảo -BKHN

Mời các bạn tham khảo tài liệu bài giảng Giải tích 1 của pgs ts Bùi Xuân Thảo, đại học bách khoa hà nội. Bài 11 trình bày về ứng dụng tích phân xác định. Rất mong các bạn sẽ học tập tốt hơn khi sử dụng tài liệu này. Chúc các bạn học thành … Read more

Bài Giảng Giải Tích 1- Bài 8- PGS TS Bùi Xuân Thảo -BKHN

Chúng tôi xin gửi tới các bạn tài liệu bài giảng Giải tích 1 của pgs ts Bùi Xuân Thảo, đại học bách khoa hà nội. Bài 8 trình bày tích phân bất định. Đây sẽ là tài liệu hữu ích cho các bạn trong quá trình học tập và thi cử. Chúc các bạn … Read more

Giáo trình Hàm một biến Giải tích 1

Giáo trình Hàm một biến Giải tích 1 Dưới đây là giáo trình Hàm một biến số – Giải tích 1 của các tác giả: Ts. Đinh Thế Lục (chủ biên), Ts. Phạm Huy Điển, Ts. Nguyễn Xuân Tấn, Pts. Tạ Duy Phương. Nội dung quyển sách bao gồm những kiến thức đòi hỏi học … Read more

Tài liệu bài giảng Giải tích 1 – Bách khoa Hà Nội

Tài liệu bài giảng Giải tích 1 – trường Đại học Bách khoa Tài liệu gồm nội dung lý thuyết và bài tập phục vụ cho việc giảng dạy học phần Giải tích I tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Tác giả biên soạn tập tài liệu này trước hết với mục đích … Read more

Tích phân suy rộng – Bài giảng giải tích 1

Chương tích phân suy rộng – Bài giảng Giải tích 1 Bài giảng phần tích phân suy rộng loại một và loại 2 trong học phần giải tích 1. Gồm phần bài giảng, hướng dẫn giải bài tập và tổng hợp một số câu hỏi tích phân suy rộng từ các đề thi, đề cương … Read more

Bài tập giải tích 1 – khóa 57 Bách khoa

Bài tập giải tích 1 – khóa 57 Bách khoa Chương 1. Giới hạn và liên tục Tính giới hạn Vô cùng bé, vô cùng lớn Tìm phần chính Xét tính liên tục Tìm và phân loại điểm gián đoạn Chương 2. Đạo hàm và vi phân Tính đạo hàm Xét tính khả vi Tính … Read more