Không có ảnh

Chuỗi số, chuỗi lũy thừa – Giải tích 2

30/08/2020 coganglennao 0

Chuỗi số, chuỗi lũy thừa – Giải tích 2 Tác giả: Giảng viên Ts. Đặng Văn Vinh Nội dung chương học chuỗi số, chuỗi lũy thừa Khái niệm chuỗi số Chuỗi không âm Chuỗi có dấu tùy ý. Hội tụ tuyệt đối Chuỗi đan dấu. Tiêu chuẩn Leibnitz Chuỗi lũy .

Không có ảnh

Hệ thống hóa kiến thức môn Giải tích 2

30/08/2020 coganglennao 0

Hệ thống hóa các công thức, kiến thức môn Giải tích 2 Hệ thống hóa kiến thức các chương (phần): Đạo hàm Vi phân Tích phân kép Tích phân bội ba Tích phân đường Tích phân mặt loại 1 Tích phân mặt loại 2 Chuỗi số Chuỗi lũy thừa