Giáo trình Kỹ Thuật Điều Hòa Không Khí – Trần Văn Lịch

1. Đối tượng của môn học Kỹ thuật điều hòa không khí là môn học nghiên cứu các phương pháp tính toán thiết kế, hệ thống điều hòa không khí sứ dụng trong dân dụng và công nghiệp. !I. Nội dung của môn học Về nội dung, giáo trình chỉ trình bày những kiến thức … Read more

Giáo trình Tuabin Nhà Máy Nhiệt Điện I – Phan Quang Xứng

Hiện nay và trong tương lai Nhiệt điện vừa đồng vai trò chính trong việc cung cấp năng lượng điện trên thế giới nói chung và ở Việt nam nói riêng. Nhu cầu đào tạo kỹ sư với cán bộ kỹ thuật cho ngành nhiệt diện ngày càng lón. Khoa công nghệ Nhiệt – Điện … Read more

Bài tập Lò Hơi (NXB Khoa học và Kỹ thuật)

Cuốn sách Bài tập lò hơi dùng cho sinh viên các ngành máy và thiết  bị n hiệt lạnh, Kỹ thuật năng lượng. Kinh tế năng lượng trong việc nghiên cứu và học tập môn Lò hơi. Cuốn sách cũng có ích chi các kỹ sư làm việc ở lình vực thiết kế. Chế tạo … Read more

Đồ án Lò Hơi

Pass giải nén: sinhvienudn.com LỜI NÓI ĐẦU Năng lượng mà chủ yếu là điện năng là một nhu cầu không thể thiếu được trong sự phát triển kinh tế của mỗi nước. Hiện nay ở nước ta cũng như hầu hết các nước khác trên thế giới, lượng điện năng do nhà máy nhiệt điện … Read more

Đồ án Nhà Máy Nhiệt Điện

Pass giải nén: sinhvienudn.com LỜI NÓI ĐẦU Đất nước ta đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực,từng bước hiện đại hóa với mục tiêu đưa đất nước trở thành một nước công nghiệp theo định hướng của Đảng và Nhà nước.Trong tiến trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa … Read more

Sách Hướng Dẫn Thiết Kế Nhà Máy Nhiệt Điện

Năng lượng là ngành đi đầu của nền kinh tế quốc dân. Do đó, phương hướng để phát triển ngành này  là xây dựng các nhà máy nhiệt điện. Cuốn sách ” Thiết kế nhà máy nhiệt điện” này nhằm mục đích giúp cho sinh viên phân tích và thực hiện những bước tính toán … Read more

Sách Tuabin Nước (NXB Khoa Học Kỹ Thuật)

Tuabin nước là tài liệu cấuyên khảo cho các kỹ sư, trung cấp làm việc trong lĩnh vực tư vấn, thiết kế chế tạo, lắp đặt vận hành tuabin trong nhà máy thuỷ điện và hệ thống điện. Nó là tài liệu phục vụ cho nghiên cứu khoa học và giảng dạy chuyên ngành Máy … Read more

Luận văn đồ án – Nghiên cứu, thiết kế hệ thống điều khiển áp suất hơi

Giới thiệu chung về lò hơi trong nhà máy nhiệt điện Nhà máy nhiệt điện chiếm một thị phần quan trọng trong ngành sản xuất điện năng của đất nước. Nhà máy hoạt động dựa trên nguyên tắc chuyển hóa nhiệt năng thành cơ năng rồi sau đó thành điện năng…….

Hướng dẫn Thiết kế hệ thống lạnh – Nguyễn Đức Lợi

CHúng tôi xin gửi tới quáy bạn đọc cuốn sách Hướng dẫn thiết kế hệ thống lạnh của tác giả Nguyễn Đức Lợi. Cuốn sách được dùng cho các trường đại học và sinh viên ngành Nhiệt, và là cuốn không thể thiếu trong môn Đồ Án Lạnh….

Tính toán Thiết Kế Hệ Thống Điều Hòa Không Khí

Điều hòa không khí là kỹ thuật tạo ra và duy trì điều kiện vì khí hậu thích hợp với con người và công nghệ của các quá trình sản xuất. Để có thể đi sâu nghiên cứu kỹ thuật điều hòa không khí  trước hết chúng tôi sơ lược các tính chất nhiệt động … Read more