Không có ảnh

Bài tập Kỹ thuật nhiệt – Phần truyền nhiệt

13/09/2020 coganglennao 0

Dưới đây là bài tập chương truyền nhiệt trong bài tập môn Kỹ thuật nhiệt Đại học Bách khoa, các bạn sinh viên tham khảo bài tập môn Kỹ thuật nhiệt dưới đây để góp phần giúp các bạn cũng cố kiến thức và va chạm với các câu hỏi .