Giáo trình nhiệt động lực học – Kỹ thuật nhiệt

Theo khung chương trình, sinh viên Đại Học Sư Phạm ngành Vật Lý trong những năm đầu được học môn Vật lý Phân tử và Nhiệt học (60 tiết) và môn Nhiệt động lực học (30 tiết). Tuy vậy, nhiều nội dung trong hai giáo trình nầy có sự trùng lặp. Trong điều kiện ngành … Read more

Bài tập Kỹ thuật nhiệt – Phần truyền nhiệt

Dưới đây là bài tập chương truyền nhiệt trong bài tập môn Kỹ thuật nhiệt Đại học Bách khoa, các bạn sinh viên tham khảo bài tập môn Kỹ thuật nhiệt dưới đây để góp phần giúp các bạn cũng cố kiến thức và va chạm với các câu hỏi bài tập.

Tóm tắt đầy đủ công thức môn Kỹ thuật nhiệt

Tóm tắt đầy đủ tất cả các công thức có trong môn học Kỹ thuật nhiệt đại học. Dưới đây là tổng hợp tất cả các công thức có trong môn học này, các bạn sinh viên tham khảo các công thức kỹ thuật nhiệt để giải quyết các câu hỏi, bài tập cũng như … Read more

BÀI TẬP CÁ NHÂN PHẦN NHIỆT ĐỘNG – HỌC PHẦN KỸ THUẬT NHIỆT

BÀI TẬP CÁ NHÂN PHẦN NHIỆT ĐỘNG – HỌC PHẦN KỸ THUẬT NHIỆT Bài 1. Xác định khối lượng riêng của khí Nitơ ở điều kiện áp suất dư 0,5 at, nhiệt độ (MS*5+200)ºC (Xem Nitơ như khí lý tưởng, áp suất khí quyển 760 mmHg) Bài 2. Một bình có thể tích (MS/10+0.5) m … Read more