Không có ảnh

Đề cương Nguyên lý máy – Cấu tạo cơ cấu

07/10/2020 coganglennao 0

Đề cương chương 1: Cấu tạo cơ cấu I. Định nghĩa những khái niệm cơ bản Tiết máy và khâu a. Tiết máy b. Khâu Thành phần khớp động – Khớp động a. Bậc tự do của cơ cấu b. Nối động c. Thành phần khớp động – Khớp động .

Không có ảnh

Bài giảng Nguyên lý máy – Bách khoa Hà Nội

07/10/2020 coganglennao 0

Nội dung bài giảng Nguyên lý máy: Cấu tạo cơ cấu Phân tích động học cơ cấu Phân tích lực cơ cấu Ma sát Cân bằng máy Chuyển động thực và điều chỉnh chuyển động máy Hiệu suất Cơ cấu phẳng toàn khớp thấp Cơ cấu cam Cơ cấu bánh .