Không có ảnh

Đề thi môn Sức bền vật liệu có lời giải

04/09/2020 coganglennao 0

Đề thi môn Sức bền vật liệu có lời giải Dưới đây là tổng hợp đề thi môn sức bền vật liệu có đáp và lời giải chi tiết. Giúp các bạn sinh viên tham khảo câu hỏi và lời giải để vận dụng học và làm bài thi giữa .

Không có ảnh

Bài giảng sức bền vật liệu – Bách khoa Hà Nội

01/09/2020 coganglennao 0

Slide bài giảng Sức bền vật liệu – Nguyễn Danh Trường Nhiệm vụ môn học sức bền vật liệu đại học: Sức bền vật liệu là khoa học tính toán kỹ thuật độ bền, độ cứng, độ ổn định của các chi tiết máy, các kết cấu, công trình. Độ .

Tổng hợp đề thi cuối kỳ sức bền vật liệu

27/08/2020 coganglennao 0

Đề thi cuối kỳ sức bền vật liệu trường Đại học Bách khoa Tổn hợp một số đề thi sức bền vật liệu, sưu tầm từ đề thi các năm học. Tổng hợp đề thi có hướng dẫn giải dành tham khảo cho các bạn sinh viên khóa mới, sinh .