Tuabin nước – Võ Sĩ Huỳnh

Hiện nay ngành năng lượng học đang phát triển mạnh. Người ta tích cực tìm kiếm những nguồn năng lượng khác nhau để sử dụng cho các ngành kinh tế. Trong đó năng lượng truyền thống: than, dầu, khí đốt, hạt nhân, thuý điện được coi là các dạng năng lượng cơ bán; còn năng … Read more

Sách Tuabin Nước (NXB Khoa Học Kỹ Thuật)

Tuabin nước là tài liệu cấuyên khảo cho các kỹ sư, trung cấp làm việc trong lĩnh vực tư vấn, thiết kế chế tạo, lắp đặt vận hành tuabin trong nhà máy thuỷ điện và hệ thống điện. Nó là tài liệu phục vụ cho nghiên cứu khoa học và giảng dạy chuyên ngành Máy … Read more

Tự động hóa các công trình cấp và thoát nước

Để đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá nền kinh tế nước nhà, hội nhập được với nền kinh tế khu vực và thế giới, không có con đường nào khác là phải phát triển các ngành khoa học Công nghệ mũi nhọn, trong đó có khoa học công nghệ tự … Read more

Kỹ thuật khai thác nước ngầm (NXB Xây Dựng)

Nước luôn giữ một vai trò mang tính sống còn trong lịch sử phát triển loài người và phát triển kinh tế xã hội của mỗi  quốc gia. Trong thời đại hiện nay do bùng nổ dân số, do các ngành kinh tế của các nước trên thế giới đua nhau phát triển như vũ … Read more