Đề cương ôn tập môn Triết học Mác – Lênin

24/08/2020 coganglennao 0

Nội dung ôn tập giữa kỳ và cuối kỳ môn Triết học  Mác – Lênin, trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng 1. Nội dung định nghĩa vật chất của V.I. Lênin, ý nghĩa khoa học của nó? 2. Nguồn gốc, bản chất, vai trò của ý .