Không có ảnh

Giáo trình Kỹ thuật Robot -PGS-TS Đào Văn Hiệp

07/10/2020 coganglennao 0

Trong bối cảnh nhiều trường đại học kỹ thuật ở Việt Nam đã đưa môn kỹ thuật robot vào chương trình chính khóa, đồng thời theo yêu cầu của nhà Xuất bản khoa học và Kỹ thuật, sau nhiều lần chỉnh sửa và bổ sung, cuốn sách Kỹ thuật robot .

Không có ảnh

Mạng Truyền Thông Công Nghiệp

04/10/2020 coganglennao 0

Tốc độ phát triển nhanh chóng của công nghệ vi điện tử, kỹ thuật truyền thông và công nghệ phần mềm trong những năm gần đây đã tạo sự chuyển biến cơ bản trong hướng đi cho các giải pháp tự đông hóa công nghiệp. Xu hướng phân tán, mềm .

Không có ảnh

Giáo trình môn Kỹ thuật Vi điều khiển

25/09/2020 coganglennao 0

Giáo trình môn Kỹ thuật Vi điều khiển – Tự động hóa Chương I. Tổng quan về Vi điều khiển Chương II. Thiết kế KIT vi điều khiển Chương III. Xây dựng phần mềm Chương IV. Các bài tập thực hiện trên KIT Chương V. Lắp ráp và thử nghiệm .