Không có ảnh

Bài tập chương Dao động – Vật Lý 1

30/08/2020 coganglennao 0

Tóm tắt lý thuyết bài tập chương Dao động Nội dung: Tóm tắt phần nội dung, công thức và bài tập các dạng: Dao động điều hòa Dao động cơ tắt dần Dao động cơ cưỡng bức Dao động điện từ điều hòa Dao động điện từ tắt dần Dao .

Không có ảnh

Bài tập Vật Lý 1 – Chương Điện môi

30/08/2020 coganglennao 0

Tổng hợp lý thuyết và bài tập chương Điện môi môn Vật Lý 1 Tóm tắt lý thuyết chương điện môi Liên hệ giữa cường độ điện trường và cảm ứng điện Mật độ điện tích liên kết trên mặt chất điện môi đặt trong điện trường. Dạng toán liên .

Không có ảnh

Bài tập chương cảm ứng điện từ – Vật Lý 1

30/08/2020 coganglennao 0

Bài tập chương cảm ứng điện từ: Tóm tắt lý thuyết cảm ứng điện từ: Định luật cơ bản của hiện tượng cảm ứng điện từ: Suất điện động cảm ứng luôn bằng về trị số, những trái dấu với tốc độ biến thiên của từ thông gửi qua điện .