Không có ảnh

Thuyết động học phân tử chất khí – Vật Lý 2

03/09/2020 coganglennao 0

Lý thuyết và bài tập môn Vật Lý 2 – phần chương mở đầu thuyết động học phân tử chất khí. Nội dung thuyết động học phân tử chất khí Định luật Boyle – Marriote (cho quá trình đẳng nhiệt, T = const) Định luật Gay – Lussac (cho quá .

Không có ảnh

Bài tập Vật Lý 2 – có hướng dẫn giải

29/08/2020 coganglennao 0

Tổng hợp bài tập Vật Lý 2 – có hướng dẫn giải Bài tập Vật Lý 2 các phần Nhiệt, Quang và Vật Lý hiện đại, dùng cho sinh viên các khối lớp đại trà trường Đại học Bách khoa. Sinh viên theo các khối lớp CLC có thể tham .