Không có ảnh

Giáo trình môn Kỹ thuật Vi điều khiển

25/09/2020 coganglennao 0

Giáo trình môn Kỹ thuật Vi điều khiển – Tự động hóa Chương I. Tổng quan về Vi điều khiển Chương II. Thiết kế KIT vi điều khiển Chương III. Xây dựng phần mềm Chương IV. Các bài tập thực hiện trên KIT Chương V. Lắp ráp và thử nghiệm .