Không có ảnh

Hướng dẫn giải bài tập xác suất thống kê

02/09/2020 coganglennao 0

Nội dung sách hướng dẫn giải bài tập xác suất thống kê Biến cố và xác suất của biến cố Đại lượng ngẫu nhiên rời rạc Đại lượng ngẫu nhiên liên tục Bài toán ước lượng tham số Bài toán tương quan và hồi quy Một số đề thi cuối .

Không có ảnh

Phương pháp giải toán Xác suất thống kê

02/09/2020 coganglennao 0

Phương pháp giải toán Xác suất thống kê Các phương pháp giải các bài toán biến cố, xác suất, biến ngẫu nhiên rời rạc và liên tục, các luật phân phối xác suất, các định lý giới hạn, thống kê toán,….. dành cho sinh viên các ngành kỹ thuật.

Không có ảnh

Bài tập và lời giải môn Xác suất thống kê

31/08/2020 coganglennao 0

Tổng hợp các bài tập môn Xác suất thống kê – có lời giải chi tiết Dưới đây là file bài tập môn xác suất thống kê – Diệp Hoàng Ân, có hướng dẫn giải chi tiết cho mỗi bài tập. Các bạn sinh viên có thể tải về học .

Không có ảnh

Bài tập xác suất thống kê – sinh viên đại học

31/08/2020 coganglennao 0

Bài tập trắc nghiệm xác suất thống kê Tổng hợp bài tập trắc nghiệm xác suất thống kê dành cho sinh viên đại học năm nhất năm hai các trường đại học cao đẳng. Nội dung trắc nghiệm xác suất thống kê Biến cố và xác suất Biến ngẫu nhiên .

Không có ảnh

Bài giảng xác suất thống kê đại học

31/08/2020 coganglennao 0

Nội dung bài giảng xác suất thống kê LÝ THUYẾT XÁC SUẤT Chương 1. Xác suất của biến cố Chương 2. Biến ngẫu nhiên Chương 3. Phân phối Xác suất thông dụng – Vector ngẫu nhiên rời rạc Chương 4. Đinh lý giới hạn trong Xác suất PHẦN LÝ THUYẾT .