20 đề ôn thi tốt nghiệp THPT 2020 môn Toán TTGDTX Thanh Oai – Hà Nội

Câu 26. Bất phương trình z=log2 (4-x) < 1 có bao nhiêu nghiệm nguyên ? A.0 .                                 B.2 .                                 C. Vô số.   […]

187

Tải xuống tải liệu này bằng cách nhấn vào link tải bên dưới! Toàn bộ tài liệu trên website SinhvienUDN.COM Đều là miễn phí. Các bạn có tài liệu hay có thể chia sẻ về cho SinhvienUDN thông qua fanpage: https://www.facebook.com/sinhviendoc/.

Hầu hết tài liệu trên https://sinhvienudn.com nhận được từ các bạn đọc đóng góp về. Nếu phát hiện tài liệu nào vi phạm bản quyền các bạn vui lòng liên hệ cho nhóm Admin. Nhóm sẽ kiểm tra và gỡ bỏ tài liệu xuống. Xin chân thành cảm ơn!

Câu 26. Bất phương trình z=log2 (4-x) < 1 có bao nhiêu nghiệm nguyên ?
A.0 .                                 B.2 .                                 C. Vô số.                                 D.1.
Câu 27. Trong không gian Oxyz, điểm đối xứng với điểm M (5; 3;7 − ) qua trục Ozcó tọa độ là:
A.(0;0; 7 . − )
B.(−5;3;7 .)
C.(0;0;7 .)
D.(5; 3; 7 ).

Câu 30. Cho số phức z i = −4 5 . Trên mặt phẳng tọa độ, điểm biểu diễn của số phức z là điểm nào?
A.N (4;5).                         B.Q(−4;5).                         C.P(4; 5 − ).                         D.M (−5; 4) .