21 đề thi Toán bám sát đề thi minh họa năm 2021

Câu 1. Một nhóm có 10 người, cần chọn ra ban đại diện gồm 3 người. Số cách chọn là Câu 2. Cho cấp số cộng (un) với u10 = 25 và công sai d=3. Khi đó u1 bằng Câu 3. Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như hình vẽ dưới […]

957

Tải xuống tải liệu này bằng cách nhấn vào link tải bên dưới! Toàn bộ tài liệu trên website SinhvienUDN.COM Đều là miễn phí. Các bạn có tài liệu hay có thể chia sẻ về cho SinhvienUDN thông qua fanpage: https://www.facebook.com/sinhviendoc/.

Hầu hết tài liệu trên https://sinhvienudn.com nhận được từ các bạn đọc đóng góp về. Nếu phát hiện tài liệu nào vi phạm bản quyền các bạn vui lòng liên hệ cho nhóm Admin. Nhóm sẽ kiểm tra và gỡ bỏ tài liệu xuống. Xin chân thành cảm ơn!

Câu 1. Một nhóm có 10 người, cần chọn ra ban đại diện gồm 3 người. Số cách chọn là

Câu 2. Cho cấp số cộng (un) với u10 = 25 và công sai d=3. Khi đó u1 bằng

Câu 3. Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây.
Hàm đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

Câu 4. Cho hàm số bậc 3 y = f(x) có đồ thị như hình vẽ. Mệnh đề nào dưới đây đúng.