9 đề thi đánh giá năng lực môn Toán THPT

Câu 47: Một người gửi ngân hàng 100 triệu đồng với lãi xuất 6%/năm. Biết rằng nếu không rút tiền khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm số tiền lãi sẽ được nhập vào gốc đề tính lãi cho năm tiếp theo. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm người đó nhận được số […]

865

Tải xuống tải liệu này bằng cách nhấn vào link tải bên dưới! Toàn bộ tài liệu trên website SinhvienUDN.COM Đều là miễn phí. Các bạn có tài liệu hay có thể chia sẻ về cho SinhvienUDN thông qua fanpage: https://www.facebook.com/sinhviendoc/.

Hầu hết tài liệu trên https://sinhvienudn.com nhận được từ các bạn đọc đóng góp về. Nếu phát hiện tài liệu nào vi phạm bản quyền các bạn vui lòng liên hệ cho nhóm Admin. Nhóm sẽ kiểm tra và gỡ bỏ tài liệu xuống. Xin chân thành cảm ơn!

Câu 47: Một người gửi ngân hàng 100 triệu đồng với lãi xuất 6%/năm. Biết rằng nếu không rút tiền khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm số tiền lãi sẽ được nhập vào gốc đề tính lãi cho năm tiếp theo. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm người đó nhận được số tiền nhiều hơn 300
triệu đồng bao gồm cả gốc lẫn lãi? Giả định là trong suốt thời gian gửi lãi suất không đổi và người đó không rút tiền ra.
A.21 năm.                         B.18 năm.                         C. 20 năm.                         D.19 năm.

Câu 51: Trong năm nào lợi nhuận của công ty A đạt 10% doanh số bán hàng trong năm đó?
A.1985.                             B.1986.                             C.1987 .                             D.1988.
Câu 52: Từ năm 1986 đến năm 1988, lợi nhuận trung bình hàng năm là
A.6 tỷ.                               B. 7.5 tỷ.                            C.9 tỷ.                                 D.10 tỷ.
Câu 53: Trong năm nào, doanh số bán hàng tăng với tỷ lệ cao nhất so với năm trước đó?
A.1986.                             B.1987.                              C.1988.                              D.1989.
Câu 54: Nếu lợi nhuận của công ty A nhỏ hơn hoặc bằng 10% doanh số bán hàng trong nămđó thì nhà đầu tư sẽ cắt nguồn đầu tư vào   cuối năm. Hỏi trong bao nhiêu năm nhà đầu tư phải cắt nguồn đầu tư?
A. Một.                              B. Hai.                                C. Ba.                                D. Bốn.
Câu 55: Số trường có tỷ lệ học sinh/giáo viên nhỏ hơn 16% tăng bao nhiêu phần trăm trong năm 1999 so với 1998?
A. 2%.                              B.10%.                                C.12%.                              D.5%