Bộ đề ôn tập thi THPT 2020 môn Toán sở GDĐT Bình Phước

Câu 1. Có bao nhiêu cách xếp một nhóm học sinh gồm 4 bạn nam và 6 bạn nữ thành một hàng ngang? A. 10!. B. 4!. C. 6!.4!. D. 6!. Câu 2. Cho cấp số cộng có 1 u = 0 và công sai d = 3. Tổng của 26 số hạng đầu tiên […]

834

Tải xuống tải liệu này bằng cách nhấn vào link tải bên dưới! Toàn bộ tài liệu trên website SinhvienUDN.COM Đều là miễn phí. Các bạn có tài liệu hay có thể chia sẻ về cho SinhvienUDN thông qua fanpage: https://www.facebook.com/sinhviendoc/.

Hầu hết tài liệu trên https://sinhvienudn.com nhận được từ các bạn đọc đóng góp về. Nếu phát hiện tài liệu nào vi phạm bản quyền các bạn vui lòng liên hệ cho nhóm Admin. Nhóm sẽ kiểm tra và gỡ bỏ tài liệu xuống. Xin chân thành cảm ơn!

Câu 1. Có bao nhiêu cách xếp một nhóm học sinh gồm 4 bạn nam và 6 bạn nữ thành một hàng ngang?
A. 10!. B. 4!. C. 6!.4!. D. 6!.
Câu 2. Cho cấp số cộng có 1 u = 0 và công sai d = 3. Tổng của 26 số hạng đầu tiên của cấp số cộng đó bằng
bao nhiêu?
A. 975 B. 775 C. 875 D. 675

Câu 19. Tìm phần thực và phần ảo của số phức liên hợp của số phức z i = +1 .
Trang 3
A. Phần thực là 1, phần ảo là −1. B. Phần thực là 1, phần ảo là −i .
C. Phần thực là 1, phần ảo là 1. D. Phần thực là 1, phần ảo là i .

Câu 1: Đáp án A
Nhóm học sinh đó có tất cả 10 học sinh.
Xếp 10 học sinh thành một hàng ngang có 10 P =10! cách xếp.