Bộ đề ôn thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Toán trường THPT Nguyễn Tất Thành – Gia Lai

Câu 1. Lớp 12A có 43 học sinh, lớp 12B có 30 học sinh. Chọn ngẫu nhiên 1 học sinh từ lớp 12A và 12B. Hỏi có bao nhiêu cách? A. 43. B. 30. C. 73. D. 1290. Câu 2. Cho cấp số cộng (un) với u3 = 2 và u4 = 6. Công sai […]

517

Tải xuống tải liệu này bằng cách nhấn vào link tải bên dưới! Toàn bộ tài liệu trên website SinhvienUDN.COM Đều là miễn phí. Các bạn có tài liệu hay có thể chia sẻ về cho SinhvienUDN thông qua fanpage: https://www.facebook.com/sinhviendoc/.

Hầu hết tài liệu trên https://sinhvienudn.com nhận được từ các bạn đọc đóng góp về. Nếu phát hiện tài liệu nào vi phạm bản quyền các bạn vui lòng liên hệ cho nhóm Admin. Nhóm sẽ kiểm tra và gỡ bỏ tài liệu xuống. Xin chân thành cảm ơn!

Câu 1. Lớp 12A có 43 học sinh, lớp 12B có 30 học sinh. Chọn ngẫu nhiên 1 học sinh từ lớp 12A và
12B. Hỏi có bao nhiêu cách?
A. 43. B. 30. C. 73. D. 1290.
Câu 2. Cho cấp số cộng (un) với u3 = 2 và u4 = 6. Công sai của cấp số cộng đã cho bằng
A. −4. B. 4. C. −2. D. 2.
Câu 3. Cho hình trụ có bán kính đáy bằng 4 cm và chiều cao bằng 6 cm. Độ dài đường chéo của thiết
diện qua trục hình trụ bằng
A. 5 cm. B. 6 cm. C. 8 cm. D. 10 cm.

Câu 13. Trong không gian Oxyz, cho điểm A(3; −1; 1). Hình chiếu vuông góc của A trên mặt phẳng
(Oxy) là điểm
A. M(3; 0; 0). B. P(0; −1; 0). C. Q(0; 0; 1). D. N(3; −1; 0).
Câu 14. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, mặt cầu (S) tâm I(2; 3; −6) và bán kính R = 4 có
phương trình là
A. (x + 2)^2 + (y + 3)^2 + (z − 6)^2 = 4. B. (x − 2)^2 + (y − 3)^2 + (z + 6)^2 = 4.
C. (x − 2)^2 + (y − 3)^2 + (z + 6)^2 = 16. D. (x + 2)^2 + (y + 3)^2 + (z − 6)^2 = 16.