Bộ đề tham khảo thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Toán sở GDĐT Kontum

Câu 17: Khối lập phương có cạnh bằng 3 thì có thể tích bằng A. 9. B. 27. C. 21. D. 6. Câu 18: Khối chóp có diện tích đáy bằng 4 và thể tích bằng 20 thì có chiều cao tương ứng bằng Mã đề 001 – Trang 3/7 A. 5. B. 12. C. […]

849

Tải xuống tải liệu này bằng cách nhấn vào link tải bên dưới! Toàn bộ tài liệu trên website SinhvienUDN.COM Đều là miễn phí. Các bạn có tài liệu hay có thể chia sẻ về cho SinhvienUDN thông qua fanpage: https://www.facebook.com/sinhviendoc/.

Hầu hết tài liệu trên https://sinhvienudn.com nhận được từ các bạn đọc đóng góp về. Nếu phát hiện tài liệu nào vi phạm bản quyền các bạn vui lòng liên hệ cho nhóm Admin. Nhóm sẽ kiểm tra và gỡ bỏ tài liệu xuống. Xin chân thành cảm ơn!

Câu 17: Khối lập phương có cạnh bằng 3 thì có thể tích bằng
A. 9. B. 27. C. 21. D. 6.
Câu 18: Khối chóp có diện tích đáy bằng 4 và thể tích bằng 20 thì có chiều cao tương ứng bằng
Mã đề 001 – Trang 3/7
A. 5. B. 12. C. 15. D. 80.
Câu 19: Trong không gian Oxyz , cho mặt phẳng (P xy ):2 4 0 −+= . Một vectơ pháp tuyến của (P)
có tọa độ là
A. (2; 1;4 . − ) B. (2;0; 1 . − ) C. (2;1;0 .) D. (2; 1;0 . − )
Câu 20: Hình trụ có bán kính đáy bằng 5, chiều cao bằng 6 thì có diện tích xung quanh bằng
A. 30 . π B. 60 . π C. 10 . π D. 15 .

Câu 41: Một hộp chứa 15 viên bi có kích thước như nhau, trong đó có 6 viên bi màu đỏ được đánh
số từ 1 đến 6 , có 5 viên bi màu xanh được đánh số từ 1 đến 5 , có 4 viên bi màu trắng
được đánh số từ 1 đến 4 . Xác suất để có thể lấy ngẫu nhiên từ hộp trên 2 viên bi vừa khác
màu vừa khác số bằng
A. 41/ 105
B. 61 /. 105
C. 3 /
7
D. 5 ./7