Đáp án và lời giải chi tiết đề tham khảo THPT Quốc Gia 2020 môn Toán

Câu 22. Cho hình trụ có bán kính đáy bằng 3. Biết rằng khi cắt hình trụ đã cho bởi một mặt phẳng qua trục, thiết diện thu được là một hình vuông. Diện tích xung quanh của hình trụ đã cho bằng Ⓐ. 18𝜋. Ⓑ. 36𝜋. Ⓒ.54𝜋. Ⓓ.𝟐𝟕𝝅. Câu 25. Để dự báo dân […]

155

Tải xuống tải liệu này bằng cách nhấn vào link tải bên dưới! Toàn bộ tài liệu trên website SinhvienUDN.COM Đều là miễn phí. Các bạn có tài liệu hay có thể chia sẻ về cho SinhvienUDN thông qua fanpage: https://www.facebook.com/sinhviendoc/.

Hầu hết tài liệu trên https://sinhvienudn.com nhận được từ các bạn đọc đóng góp về. Nếu phát hiện tài liệu nào vi phạm bản quyền các bạn vui lòng liên hệ cho nhóm Admin. Nhóm sẽ kiểm tra và gỡ bỏ tài liệu xuống. Xin chân thành cảm ơn!

Câu 22. Cho hình trụ có bán kính đáy bằng 3. Biết rằng khi cắt hình trụ đã cho bởi một mặt
phẳng qua trục, thiết diện thu được là một hình vuông. Diện tích xung quanh của
hình trụ đã cho bằng
Ⓐ. 18𝜋. Ⓑ. 36𝜋. Ⓒ.54𝜋. Ⓓ.𝟐𝟕𝝅.

Câu 25. Để dự báo dân số của một quốc gia, người ta sử dụng công thức 𝑆 = 𝐴𝑒
𝑛𝑟; trong đó
𝐴 là dân số của năm lấy làm mốc tính, 𝑆 là dân số sau 𝑛 năm, 𝑟 là tỉ lệ tăng dân số
hàng năm. Năm 2017, dân số Việt nam là 93.671.600 người (Tổng cục Thống kê,
Niên giám thống kê 2017, Nhà xuất bản Thống kê, Tr 79). Giả sử tỉ lệ tăng dân số
hàng năm không đổi là 0,81%, dự báo dân số Việt nam năm 2035 là bao nhiêu người
(kết quả làm tròn đến chữ số hàng trăm)?
Ⓐ. 109.256.100. Ⓑ. 108.374.700. Ⓒ.107.500.500. Ⓓ.108.311.100.