Đề đánh giá chất lượng Toán 12 lần 1 năm 2020-2021 trường chuyên KHTN Hà Nội

ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHTN MÃ ĐỀ THI: 132 Đề thi gồm 05 trang _________________ KỲ THI ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG LỚP 12 – LẦN I NĂM HỌC 2020 – 2021 Môn thi: TOÁN HỌC Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề) _____________________________________________

671

Tải xuống tải liệu này bằng cách nhấn vào link tải bên dưới! Toàn bộ tài liệu trên website SinhvienUDN.COM Đều là miễn phí. Các bạn có tài liệu hay có thể chia sẻ về cho SinhvienUDN thông qua fanpage: https://www.facebook.com/sinhviendoc/.

Hầu hết tài liệu trên https://sinhvienudn.com nhận được từ các bạn đọc đóng góp về. Nếu phát hiện tài liệu nào vi phạm bản quyền các bạn vui lòng liên hệ cho nhóm Admin. Nhóm sẽ kiểm tra và gỡ bỏ tài liệu xuống. Xin chân thành cảm ơn!

ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHTN
MÃ ĐỀ THI: 132
Đề thi gồm 05 trang
_________________
KỲ THI ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG LỚP 12 – LẦN I
NĂM HỌC 2020 – 2021
Môn thi: TOÁN HỌC
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
_____________________________________________