Đề giao lưu kiến thức Toán năm 2020-2021 lần 3 trường Quảng Xương – Thanh Hóa

Câu 23: Một người gửi 6 triệu đồng vào ngân hàng theo thể thức lãi kép kỳ hạn 1 năm với lãi suất 7,56%/năm. Hỏi sau tối thiểu bao nhiêu năm, người gửi sẽ có ít nhất 12 triệu đồng từ số tiền gửi ban đầu (giả sử lãi suất không thay đổi). A. 5 […]

198

Tải xuống tải liệu này bằng cách nhấn vào link tải bên dưới! Toàn bộ tài liệu trên website SinhvienUDN.COM Đều là miễn phí. Các bạn có tài liệu hay có thể chia sẻ về cho SinhvienUDN thông qua fanpage: https://www.facebook.com/sinhviendoc/.

Hầu hết tài liệu trên https://sinhvienudn.com nhận được từ các bạn đọc đóng góp về. Nếu phát hiện tài liệu nào vi phạm bản quyền các bạn vui lòng liên hệ cho nhóm Admin. Nhóm sẽ kiểm tra và gỡ bỏ tài liệu xuống. Xin chân thành cảm ơn!

Câu 23: Một người gửi 6 triệu đồng vào ngân hàng theo thể thức lãi kép kỳ hạn 1 năm với lãi suất
7,56%/năm. Hỏi sau tối thiểu bao nhiêu năm, người gửi sẽ có ít nhất 12 triệu đồng từ số tiền gửi ban đầu
(giả sử lãi suất không thay đổi).
A. 5 năm. B. 10 năm. C. 12 năm. D. 8 năm
Câu 1: Chọn D.
Câu 2: Chọn A.
Câu 3: Chọn B.
Câu 4: Chọn B.
Câu 5: Chọn B.
Câu 6: Chọn A.
Câu 7: Chọn C.
Câu 8: Chọn A.
Câu 9: Chọn B.
Câu 10: Chọn B.
Câu 11: Chọn B.
Câu 12: Chọn B.
Câu 13: Chọn A.
Câu 14: Chọn B.
Câu 15: Chọn C.
Câu 16: Chọn B.
Câu 17: Chọn B.
Câu 18: Chọn B.
Câu 19: Chọn B.
Câu 20: Chọn A.
Câu 21: Chọn A.