Đề giao lưu kiến thức Toán năm 2020-2021 trường Quảng Xương 1 – Thanh Hóa

Câu 39. Một chiếc hộp đựng 8 viên bi màu xanh được đánh số từ 1 đến 8 , 9 viên bi màu đỏ được đánh số từ 1 đến 9 và 10 viên bi màu vàng được đánh số từ 1 đến 10 . Một người chọn ngẫu nhiên 3 viên bi trong hộp. […]

904

Tải xuống tải liệu này bằng cách nhấn vào link tải bên dưới! Toàn bộ tài liệu trên website SinhvienUDN.COM Đều là miễn phí. Các bạn có tài liệu hay có thể chia sẻ về cho SinhvienUDN thông qua fanpage: https://www.facebook.com/sinhviendoc/.

Hầu hết tài liệu trên https://sinhvienudn.com nhận được từ các bạn đọc đóng góp về. Nếu phát hiện tài liệu nào vi phạm bản quyền các bạn vui lòng liên hệ cho nhóm Admin. Nhóm sẽ kiểm tra và gỡ bỏ tài liệu xuống. Xin chân thành cảm ơn!

Câu 39. Một chiếc hộp đựng 8 viên bi màu xanh được đánh số từ 1 đến 8 , 9 viên bi màu đỏ được
đánh số từ 1 đến 9 và 10 viên bi màu vàng được đánh số từ 1 đến 10 . Một người chọn ngẫu
nhiên 3 viên bi trong hộp. Tính xác suất để 3 viên bi được chọn có số đôi một khác nhau.
A. 772/
975 . B. 209/
225 . C. 512/
2925 . D. 2319/
2915 .

Câu 1. Chọn B
Câu 2. Chọn B
Câu 3. Chọn B
Câu 4. Chọn C
Câu 5. Chọn C
Câu 6. Chọn C
Câu 7. Chọn B
Câu 8. Chọn A
Câu 9. Chọn C
Câu 10. Chọn D
Câu 11. Chọn D
Câu 12. Chọn C
Câu 13. Chọn B
Câu 14. Chọn C
Câu 15. Chọn B
Câu 16. Chọn C
Câu 17. Chọn A
Câu 18. Chọn A
Câu 19. Chọn B
Câu 20. Chọn A
Câu 21. Chọn A
Câu 22. Chọn C
Câu 23. Chọn D
Câu 24. Chọn C
Câu 25. Chọn C
Câu 26. Chọn C