Đề kiểm kiến thức môn Toán 12 năm 2020 trường THPT chuyên KHTN Hà Nội

TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHTN BỘ MÔN CHUYÊN TOÁN (Đề gồm có 5 trang) ĐỀ KIỂM TRA KIẾN THỨC LỚP 12 NĂM 2020 Thời gian làm bài: 90 phút. Mã đề : 002 Câu 1. Môđun của số phức z = 3 + 2i bằng A.√5. B. 5. C.√13. D. 13. Câu 2. Trong một nhóm […]

782

Tải xuống tải liệu này bằng cách nhấn vào link tải bên dưới! Toàn bộ tài liệu trên website SinhvienUDN.COM Đều là miễn phí. Các bạn có tài liệu hay có thể chia sẻ về cho SinhvienUDN thông qua fanpage: https://www.facebook.com/sinhviendoc/.

Hầu hết tài liệu trên https://sinhvienudn.com nhận được từ các bạn đọc đóng góp về. Nếu phát hiện tài liệu nào vi phạm bản quyền các bạn vui lòng liên hệ cho nhóm Admin. Nhóm sẽ kiểm tra và gỡ bỏ tài liệu xuống. Xin chân thành cảm ơn!

TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHTN
BỘ MÔN CHUYÊN TOÁN
(Đề gồm có 5 trang)
ĐỀ KIỂM TRA KIẾN THỨC LỚP 12 NĂM 2020
Thời gian làm bài: 90 phút.
Mã đề : 002

Câu 1. Môđun của số phức z = 3 + 2i bằng
A.√5. B. 5. C.√13. D. 13.
Câu 2. Trong một nhóm có 6 nam và 4 nữ. Số cách chọn ra hai người có cả nam và nữ là
A. 10. B. 45. C. 90. D. 24.