Đề kiểm tra chất lượng Toán 12 cuối năm 2019-2020 trường chuyên Lê Hồng Phong – Nam Định

SỞ GD & ĐT NAM ĐỊNH                                               ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG                        NĂM HỌC 2019-2020 […]

889

Tải xuống tải liệu này bằng cách nhấn vào link tải bên dưới! Toàn bộ tài liệu trên website SinhvienUDN.COM Đều là miễn phí. Các bạn có tài liệu hay có thể chia sẻ về cho SinhvienUDN thông qua fanpage: https://www.facebook.com/sinhviendoc/.

Hầu hết tài liệu trên https://sinhvienudn.com nhận được từ các bạn đọc đóng góp về. Nếu phát hiện tài liệu nào vi phạm bản quyền các bạn vui lòng liên hệ cho nhóm Admin. Nhóm sẽ kiểm tra và gỡ bỏ tài liệu xuống. Xin chân thành cảm ơn!

SỞ GD & ĐT NAM ĐỊNH                                               ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM
TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG                        NĂM HỌC 2019-2020
ĐỀ CHÍNH THỨC                                                                      Môn: TOÁN LỚP 12
(Đề thi có 6 trang)                                                                Thời gian làm bài: 90 phút
Ngày 18, 19, 20/6/2020

Câu 42. Sự tăng trưởng của một loại vi khuẩn được tính theo công thức S = A · e
rt, trong đó A là
số lượng vi khuẩn lúc ban đầu, r là tỉ lệ tăng trưởng, t là thời gian tăng trưởng. Biết rằng số lượng vi
khuẩn ban đầu là 500 con và tốc độ tăng trưởng là 15% trong 1 giờ. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu thời
gian thì số lượng vi khuẩn sẽ tăng đến hơn 1000000 con (một triệu con)?
A. 53 giờ. B. 100 giờ. C. 51 giờ. D. 25 giờ.
Câu 43. Gọi S là tập hợp các số tự nhiên có chín chữ số đôi một khác nhau. Lấy ngẫu nhiên hai số
từ tập S. Xác suất lấy được ít nhất một số chia hết cho 3 có giá trị gần với số nào nhất trong các số
sau?
A. 0,52. B. 0, 65. C. 0,24. D. 0,84.