Đề KSCL đầu năm Toán 12 năm 2020 trường THPT Thuận Thành 1- Bắc Ninh

Câu 3: Cho tứ diện ABCD. Gọi M N, lần lượt là trung điểm các cạnh AB và AC, E là điểm trên cạnh CD với ED EC  3 . Thiết diện tạo bởi mặt phẳng MNE và tứ diện ABCD là. A. Tam giác MNE. B. Tứ giác MNEF với F là điểm […]

291

Tải xuống tải liệu này bằng cách nhấn vào link tải bên dưới! Toàn bộ tài liệu trên website SinhvienUDN.COM Đều là miễn phí. Các bạn có tài liệu hay có thể chia sẻ về cho SinhvienUDN thông qua fanpage: https://www.facebook.com/sinhviendoc/.

Hầu hết tài liệu trên https://sinhvienudn.com nhận được từ các bạn đọc đóng góp về. Nếu phát hiện tài liệu nào vi phạm bản quyền các bạn vui lòng liên hệ cho nhóm Admin. Nhóm sẽ kiểm tra và gỡ bỏ tài liệu xuống. Xin chân thành cảm ơn!

Câu 3: Cho tứ diện ABCD. Gọi M N, lần lượt là trung điểm các cạnh AB và AC, E là điểm trên cạnh
CD với ED EC  3 . Thiết diện tạo bởi mặt phẳng MNE và tứ diện ABCD là.
A. Tam giác MNE.
B. Tứ giác MNEF với F là điểm bất kì trên cạnh BD.
C. Hình bình hành MNEF với F là điểm trên cạnh BD mà EF // BC.
D. Hình thang MNEF với F là điểm trên cạnh BD mà EF // BC.
Câu 4: Có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số đôi một khác nhau lập từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5?
A. 900. B. 60. C. 125. D. 20.
Câu 5: Khi cắt hình chóp tứ giác S.ABCD bởi một mặt phẳng, thiết diện không thể là hình nào?
A. Tứ giác. B. Tam giác. C. Lục giác. D. Ngũ giác.
Câu 17: Phát biểu nào sau đây sai?
A. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song.
B. Một đường thẳng và một mặt phẳng (không chứa đường thẳng đã cho) cùng vuông góc với một
đường thẳng thì song song với nhau.
C. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì song song.
D. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song.