Đề KSCL đầu năm Toán 12 trường Yên Phong – Bắc Ninh

Câu 4. Cho hình lăng trụ ABC A ‘B’C’ .Xét vị trí tương đối của hai đường thẳng AB, B’ C’ A. Song song. B. Trùng nhau. C. Cắt nhau. D. Chéo nhau. Câu 5. Trong không gian, khẳng định nào sau đây đúng? A. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với mặt […]

920

Tải xuống tải liệu này bằng cách nhấn vào link tải bên dưới! Toàn bộ tài liệu trên website SinhvienUDN.COM Đều là miễn phí. Các bạn có tài liệu hay có thể chia sẻ về cho SinhvienUDN thông qua fanpage: https://www.facebook.com/sinhviendoc/.

Hầu hết tài liệu trên https://sinhvienudn.com nhận được từ các bạn đọc đóng góp về. Nếu phát hiện tài liệu nào vi phạm bản quyền các bạn vui lòng liên hệ cho nhóm Admin. Nhóm sẽ kiểm tra và gỡ bỏ tài liệu xuống. Xin chân thành cảm ơn!

Câu 4. Cho hình lăng trụ ABC A ‘B’C’ .Xét vị trí tương đối của hai đường thẳng AB, B’ C’
A. Song song. B. Trùng nhau. C. Cắt nhau. D. Chéo nhau.
Câu 5. Trong không gian, khẳng định nào sau đây đúng?
A. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với mặt phẳng thứ ba thì song song với nhau.
B. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì song song với nhau.
C. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song với nhau.
D. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì vuông góc với nhau.
Câu 6. Phương trình nào sau đây vô nghiệm?
A. cot -căn2. x = − B. sin 0,5. x = − C. tan 12. x = D. x = căn5
Câu 7. Một hình tứ diện có bao nhiêu đỉnh?
A. 7. B. 5. C. 4. D. 6.