Đề KSCL Toán 12 năm 2020 trường THPT Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc lần 3

Câu 26. Cho hai đường thằng song song. Trên đường thứ nhất có 10 điểm, trên đường thứ hai có 15 điểm, có bao nhiêu tam giác được tạo thành từ các điểm đã cho. A. 1275 . B. 1725 . C. 1050 . D. 675. Câu 27. Ông Sơn gửi vào ngân hàng 50 […]

508

Tải xuống tải liệu này bằng cách nhấn vào link tải bên dưới! Toàn bộ tài liệu trên website SinhvienUDN.COM Đều là miễn phí. Các bạn có tài liệu hay có thể chia sẻ về cho SinhvienUDN thông qua fanpage: https://www.facebook.com/sinhviendoc/.

Hầu hết tài liệu trên https://sinhvienudn.com nhận được từ các bạn đọc đóng góp về. Nếu phát hiện tài liệu nào vi phạm bản quyền các bạn vui lòng liên hệ cho nhóm Admin. Nhóm sẽ kiểm tra và gỡ bỏ tài liệu xuống. Xin chân thành cảm ơn!

Câu 26. Cho hai đường thằng song song. Trên đường thứ nhất có 10 điểm, trên đường thứ hai có 15 điểm, có
bao nhiêu tam giác được tạo thành từ các điểm đã cho.
A. 1275 . B. 1725 . C. 1050 . D. 675.
Câu 27. Ông Sơn gửi vào ngân hàng 50 triệu đồng với lãi suất 0, 5% / tháng. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu tháng
thì ông Sơn có được số tiền cả gốc lẫn lãi nhiều hơn 60 triệu đồng? Biết rằng trong suốt thời gian gửi, lãi suất
ngân hàng không đổi và ông Sơn không rút tiền ra.
A. 36 tháng. B. 40 tháng. C. 37 tháng. D. 38 tháng.

Câu 1. Môđun của số phức z = 3 + 2i bằng
A.

5. B. 5. C.

13. D. 13.
Câu 2. Trong một nhóm có 6 nam và 4 nữ. Số cách chọn ra hai người có cả nam và nữ là
A. 10. B. 45. C. 90. D. 24.