Đề KSCL Toán 12 năm 2020 trường THPT Tĩnh Gia 4 – Thanh Hóa

TRƯỜNG THPT TĨNH GIA 4 NHÓM : TOÁN ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 1 NĂM HỌC 2019 – 2020 Môn: Toán – Lớp 12 – Chương trình chuẩn ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) Mã đề thi 167 ĐÁP ÁN THAM KHẢO 1 B 26 C […]

889

Tải xuống tải liệu này bằng cách nhấn vào link tải bên dưới! Toàn bộ tài liệu trên website SinhvienUDN.COM Đều là miễn phí. Các bạn có tài liệu hay có thể chia sẻ về cho SinhvienUDN thông qua fanpage: https://www.facebook.com/sinhviendoc/.

Hầu hết tài liệu trên https://sinhvienudn.com nhận được từ các bạn đọc đóng góp về. Nếu phát hiện tài liệu nào vi phạm bản quyền các bạn vui lòng liên hệ cho nhóm Admin. Nhóm sẽ kiểm tra và gỡ bỏ tài liệu xuống. Xin chân thành cảm ơn!

TRƯỜNG THPT TĨNH GIA 4
NHÓM : TOÁN
ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 1
NĂM HỌC 2019 – 2020
Môn: Toán – Lớp 12 – Chương trình chuẩn
ĐỀ CHÍNH THỨC
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)
Mã đề thi
167

ĐÁP ÁN THAM KHẢO
1 B 26 C
2 B 27 A
3 B 28 B
4 A 29 D
5 A 30 A
6 C 31 D
7 C 32 B
8 B 33 B
9 A 34 C
10 C 35 D
11 D 36 C
12 D 37 A
13 C 38 B
14 C 39 D
15 A 40 A
16 A 41 B
17 D 42 A
18 D 43 D
19 D 44 C
20 D 45 B
21 D 46 D
22 C 47 B
23 C 48 B
24 D 49 C
25 C 50 B