Đề thi khảo sát chất lượng Toán 12 trường THPT Đặng Thai Mai – Thanh Hóa

Câu 1: Với a là số thực dương tùy ý, 32 log a A. 21 log3a             B. 2 3 log  a          C. 2 3log a               D. 21 log 3 a Câu 2: Cho a là số thực tùy ý. […]

446

Tải xuống tải liệu này bằng cách nhấn vào link tải bên dưới! Toàn bộ tài liệu trên website SinhvienUDN.COM Đều là miễn phí. Các bạn có tài liệu hay có thể chia sẻ về cho SinhvienUDN thông qua fanpage: https://www.facebook.com/sinhviendoc/.

Hầu hết tài liệu trên https://sinhvienudn.com nhận được từ các bạn đọc đóng góp về. Nếu phát hiện tài liệu nào vi phạm bản quyền các bạn vui lòng liên hệ cho nhóm Admin. Nhóm sẽ kiểm tra và gỡ bỏ tài liệu xuống. Xin chân thành cảm ơn!

Câu 1: Với a là số thực dương tùy ý, 32 log a
A. 21 log3a             B. 2 3 log  a          C. 2 3log a               D. 21 log 3 a
Câu 2: Cho a là số thực tùy ý.  2 3 a bằng
A. a                        B. 9 a                        C. 6 a                      D. 5 a
Câu 3: Thể tích của khối chóp có diện tích đáy 3 và chiều cao 3 là
A. 3                          B. 1                        C. 27                        D. 9

Câu 5: Thể tích của khối lập phương cạnh bằng 1 là
A. 13                       B.1                          C. 3                        D. 3
Câu 6: Đường cao của khối chóp có điện tích đáy bằng 2 và thể tích bằng 4 là
A. 2                          B. 8                        C. 6                        D. 3
Câu 7: Số cách xếp bốn học sinh ngồi vào một bàn dài là
A. 10                        B. 1                        C. 4                        D. 24