Đề thi khảo sát chất lượng Vật Lý 12 năm 2020 Sở GDĐT Hưng Yên

Câu 1 (TH): Đối với con lắc đơn, đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa chiều dài l của con lắc và chu kì dao động T của nó là: A. Đường thẳng                                       B. Đường […]

93

Tải xuống tải liệu này bằng cách nhấn vào link tải bên dưới! Toàn bộ tài liệu trên website SinhvienUDN.COM Đều là miễn phí. Các bạn có tài liệu hay có thể chia sẻ về cho SinhvienUDN thông qua fanpage: https://www.facebook.com/sinhviendoc/.

Hầu hết tài liệu trên https://sinhvienudn.com nhận được từ các bạn đọc đóng góp về. Nếu phát hiện tài liệu nào vi phạm bản quyền các bạn vui lòng liên hệ cho nhóm Admin. Nhóm sẽ kiểm tra và gỡ bỏ tài liệu xuống. Xin chân thành cảm ơn!

Câu 1 (TH): Đối với con lắc đơn, đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa chiều dài l của con lắc và chu kì dao động T của nó là:
A. Đường thẳng                                       B. Đường hyperbol
C. Đường hình sin                                   D. một phần đường parabol.
Câu 2 (NB): So với điện áp hai đầu đoạn mạch, dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch chỉ chứa cuộn cảm thuần biến đổi điều hòa
A. trễ pha một góc 2 
B. sớm pha một góc 4
C. trễ pha một góc 4
D. Sớm pha một góc 2
Câu 3 (VDC): Cho đoạn mạch AB gồm biến trở R, cuộn dây không thuần cảm với độ tự cảm 0,6 L H điện trở thuần r   10
, tụ điện có điện dung 3103C F mắc nối tiếp. Đặt điện áp xoay chiều u U t V  . 2.cos(100 )    với U không đổi vào hai đầu A, B. Thay đổi giá trị biến trở R ta thu được đồ thị phụ thuộc của công suất tiêu thụ trên mạch vào giá trị R theo đường (1). Nối tắt cuộn dây và tiếp tục thi được đồ thị (2) biểu diễn sự phụ thuộc của công suất trên mạch vào giá trị R. Tỉ số R0 r có giá trị là:
A. 3                               B. 4                               C. 13                               D. 14