Đề thi khảo sát chất lượng Vật lý 12 năm 2020 THPT Quế Võ – Bắc Ninh lần 2

Câu 1: Giao thoa khe Y – âng trong không khí, ánh sáng được dùng có bước sóng λ , khoảng cách giữa hai khe và màn là 2,5 m. Khoảng vân đo được là 0,8 mm. Nếu nhúng toàn bộ thí nghiệm này trong chất lỏng có chiết suất n =1,6 và dịch chuyển […]

646

Tải xuống tải liệu này bằng cách nhấn vào link tải bên dưới! Toàn bộ tài liệu trên website SinhvienUDN.COM Đều là miễn phí. Các bạn có tài liệu hay có thể chia sẻ về cho SinhvienUDN thông qua fanpage: https://www.facebook.com/sinhviendoc/.

Hầu hết tài liệu trên https://sinhvienudn.com nhận được từ các bạn đọc đóng góp về. Nếu phát hiện tài liệu nào vi phạm bản quyền các bạn vui lòng liên hệ cho nhóm Admin. Nhóm sẽ kiểm tra và gỡ bỏ tài liệu xuống. Xin chân thành cảm ơn!

Câu 1: Giao thoa khe Y – âng trong không khí, ánh sáng được dùng có bước sóng λ , khoảng cách giữa hai khe và màn là 2,5 m. Khoảng vân đo được là 0,8 mm. Nếu nhúng toàn bộ thí nghiệm này trong chất lỏng có chiết suất n =1,6 và dịch chuyển màn quan sát cách xa màn chứa hai khe thêm 0,5 m thì khoảng vân bây giờ sẽ là
A. 0,5 mm                     B. 0,4 mm                     C. 0,2 mm                     D. 0,6 mm
Câu 2: Trong thí nghiệm Y-âng, khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp là 4 mm. Khoảng cách giữa hai vân tối thứ 3 (tính từ vân sáng trung tâm) là
A. 3 mm.                       B. 2 mm.                       C. 5 mm.                       D. 6 mm.
Câu 3: Trong thí nghiệm Y – âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc, trong đó bức xạ màu đỏ có bước sóng 1 λ = 720 nm và bức xạ màu lục có bước sóng 2 λ = 560nm. Hỏi trên màn quan sát, giữa hai vân tối gần nhau nhất có bao nhiêu vân sáng màu lục?
A. 9                               B. 7                               C. 6                               D. 8
Câu 4: Phát biểu nào sau đây là không đúng về hiện tượng quang điện?
A. Hiện tượng quang điện ngoài xảy ra đối với các kim loại.
B. Hiện tượng quang điện ngoài được ứng dụng trong máy quang phổ.
C. Hiện tượng quang điện trong xảy ra với bán dẫn.
D. Hiện tượng quang điện trong có thể ứng để chế tạo pin quang điện.
Câu 5: Hiện nay người ta thường dùng cách nào để làm giảm hao phí khi truyền tải điện năng
A. Làm dây dẫn bằng vật liệu siêu dẫn
B. Tăng điện áp trước khi truyền tải điện năng đi xa
C. Xây dựng nhà máy điện gần nơi tiêu thụ
D. Tăng tiết diện dây dẫn dùng để truyền tải
Câu 6: Khi tia sáng đi từ môi trường chiết suất n1 sang môi trường chiết suất n2 , n2 >n1 thì:
A. luôn luôn có tia khúc xạ.
B. góc khúc xạ r lớn hơn góc tới i.
C. góc khúc xạ r nhỏ hơn góc tới i.
D. nếu góc tới bằng 0 thì tia sáng không bị khúc xạ.