Đề thi minh họa môn Vật Lý 2020 của Bộ Giáo Dục

‘Câu 21: Khi cho dòng điện xoay chiều có cường độ hiệu dụng bằng 2 A chạy qua một điện trở Ä thì công suất tỏa nhiệt trên nó là 60 W. Giá trị của R là A.120 0.                     B.750.           […]

695

Tải xuống tải liệu này bằng cách nhấn vào link tải bên dưới! Toàn bộ tài liệu trên website SinhvienUDN.COM Đều là miễn phí. Các bạn có tài liệu hay có thể chia sẻ về cho SinhvienUDN thông qua fanpage: https://www.facebook.com/sinhviendoc/.

Hầu hết tài liệu trên https://sinhvienudn.com nhận được từ các bạn đọc đóng góp về. Nếu phát hiện tài liệu nào vi phạm bản quyền các bạn vui lòng liên hệ cho nhóm Admin. Nhóm sẽ kiểm tra và gỡ bỏ tài liệu xuống. Xin chân thành cảm ơn!

Câu 21: Khi cho dòng điện xoay chiều có cường độ hiệu dụng bằng 2 A chạy qua một điện trở Ä thì công suất tỏa nhiệt trên nó là 60 W. Giá trị của R là

A.120 0.                     B.750.                     C159,                       D.300.
‘Câu 22: Khi một sóng điện từ có tằn số 2.10° Hz truyền trong một môi trường với tốc độ 2,25.108 m/s thì có bước sóng là

A.45m,                        B.089m.                 C.8om.                     D.1125m.
‘Câu 23: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiều bằng ánh sáng đơn sắc có. bước sóng 0,5 um. Khoảng cách giữa hai khe là ] mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn. quan sát là l m. Khoảng vân giao thoa trên màn quan sát là

A.0,50 mm.                     B.025 mm.                     C.075mm.                       D. 100 mm.
Câu 24: Trong chân không, bức xạ có bước sóng nào sau đây là bức xạ thuộc miền tử ngoại?

Ả. 450 nm.                     B.620 nm.                        C.310nm                        D. 1050 nm.
Câu 25: Khi chiều bức xạ có bước sóng nào sau đây vào CdTe (giới hạn quang dẫn là 0,82 nm) thì gây ra hiện tượng quang điện trong?

Á.0,9 ĩm.                        B.0/76 ĩ                            C.Llum.                          D.1,9am.
Câu 26: Xét nguyên tử hidrô theo mẫu nguyên tử Bo. Gọi z, là bán kính Bo. Trong các quỹ đạo dừng của êlectron có bán kính lần lượt là z,, 4z¿, 9, và 167,, quỹ đạo có bán kính nào ứng với trạng thái đừng có. mức năng lượng thấp nhất?

Ann                     B.đ.                     C.%.                     D. l6n.
Câu 27: Một hạt nhân có độ hụt khối là 0,21 u. Lấy 1 u = 931,5 MeV/I2. Năng lượng liên kết của hạt nhân này là

A.44367,                     B.4436 MeV.                     C.196 MeV.                     D.191.
‘Câu 28: Để đo thân nhiệt của một người mà không cần tiếp xúc trực tiếp, ta dùng máy đo thân nhiệt điện tử. Máy này tiếp nhận năng lượng bức xạ phát ra từ người cần đo. Nhiệt độ của người càng cao thì máy tiếp nhận được năng lượng càng lớn. Bức xạ chủ yếu mà máy nhận được do người phát ra thuộc miền

A. hồng ngoại..                     B. tử ngoại.                     C.taX.                     D.ta/