Đề thi minh họa môn Vật Lý 2020 của Bộ Giáo Dục lần 2

‘Câu 14: Trong chân không, sóng điện từ có bước sóng nào sau đây là sóng ngắn vô tuyến?. Ả. 20000 m. ..                     B.6000 m.                     C. 5000 m.               […]

837

Tải xuống tải liệu này bằng cách nhấn vào link tải bên dưới! Toàn bộ tài liệu trên website SinhvienUDN.COM Đều là miễn phí. Các bạn có tài liệu hay có thể chia sẻ về cho SinhvienUDN thông qua fanpage: https://www.facebook.com/sinhviendoc/.

Hầu hết tài liệu trên https://sinhvienudn.com nhận được từ các bạn đọc đóng góp về. Nếu phát hiện tài liệu nào vi phạm bản quyền các bạn vui lòng liên hệ cho nhóm Admin. Nhóm sẽ kiểm tra và gỡ bỏ tài liệu xuống. Xin chân thành cảm ơn!

‘Câu 14: Trong chân không, sóng điện từ có bước sóng nào sau đây là sóng ngắn vô tuyến?.

Ả. 20000 m. ..                     B.6000 m.                     C. 5000 m.                     D.60m.
Câu 15: Cầu vồng bảy sắc xuất hiện sau cơn mưa được giải thích dựa vào hiện tượng

A. phóng xe.                       B.quangđiệntrong.                     C.quang điện ngoài. _                     D. tán sắc ánh sáng.
Câu 16: Tịa X với tỉa nào sau đây có cùng bản chất là sóng điện từ?

A. Tỉa hồng ngoại.              B.Tia/’.                                         C.TiaZ.                                            D. Tia anpha.
Câu 17: Theo thuyết lượng tử ánh sáng, ánh sáng được tạo thành bởi các hạt nào sau đây?

A. Prôtôn.                           B. Nơtron.                                   C. Phôtôn.                                         D. Êlectron.
Câu 18: Xét nguyên tử hiểrô theo mẫu nguyên tử Bo, Biết ro là bán kính Bo. Bán kính quỹ đạo dừng có giá trị là

.. B.m.                                   C.9».                                         D. 16%.
‘Câu 19: Số nuclôn có trong hạt nhân °K là

A.40.                                    B.19.                                         C.59.                                                   D.21.
Câu 20: Tia Ø là dòng các

A.lectron.                               B.prötôn,                                 C.ngtron,                                               D. pôzitron.
‘Câu 21: Một điện tích điểm g =5.10° C được đặt tại điểm A⁄ trong điện trường thì chịu tác dụng của. lực điện có độ lớn Ƒ =4.102 N. Cường độ điện trường tại Af có độ lớn là

A. 9000 Vím.                        B.20000 Vím.                           C. 800 Vím.                                           D.1250 Vím.
‘Câu 22: Một con lắc đơn có chiều dài 0,5 m dao động điều hòa tại nơi có g =9,8 m/s”. Con lắc dao động. với tần số góc là

A.4,4 ra0/5. B.28r49s – C.0/77a0/. D.9,8 rads. |
Câu 23: Trên một sợi dây đàn hồi có hai đầu cố định đang có sóng dừng với 3 bụng sóng. Biết sóng truyền
trên dây có bước sóng 60 cm. Chiều dài của sợi dây là

Ả.20 em.                               B.90.em.                                   C.180em.                                            D. 120 em,
Câu 24: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U vào hai đầu cuộn cảm thuần thì dòng điện chạy trong cuộn cảm có cường độ hiệu dụng là 3 A Biết cảm kháng của cuộn cảm là 40 © Giá trị của Ư bằng

A.60/2 V.                               B.I20V. .                                    C.60V.                                                   D.120/2 V.
Câu 25: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu điện trở R thì dòng điện chạy qua R có cường độ hiệu dụng là I A Biết công suất tỏa nhiệt trên R là 40 W. Giá trị của Ä là

A.200.                                   B.100.                                         C. soo                                                   D.409
‘Câu 26: Một sóng điện từ có tằn số 15.10° Hz truyền trong một môi trường với tốc độ 2,25.10′ m/s. Trong môi trường đó, sóng điện từ này có bước sóng là

A.45m.                                  B.67m.                                         C.75m.                                                   D.I5m.