Đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Hóa Học ĐH Quốc Gia Hà Nội

Câu 1: Kim loại nào sau đây có khối lượng riêng nhỏ nhất? A.Li      B.Cs.      CN      D.K. Câu 2: Nhỏ dung dịch iot vào lát cắt ngang của quả chuối xanh, thấy màu của dung dịch iot chuyển thành màu nào sau đây ? A. nâu đỏ.      […]

503

Tải xuống tải liệu này bằng cách nhấn vào link tải bên dưới! Toàn bộ tài liệu trên website SinhvienUDN.COM Đều là miễn phí. Các bạn có tài liệu hay có thể chia sẻ về cho SinhvienUDN thông qua fanpage: https://www.facebook.com/sinhviendoc/.

Hầu hết tài liệu trên https://sinhvienudn.com nhận được từ các bạn đọc đóng góp về. Nếu phát hiện tài liệu nào vi phạm bản quyền các bạn vui lòng liên hệ cho nhóm Admin. Nhóm sẽ kiểm tra và gỡ bỏ tài liệu xuống. Xin chân thành cảm ơn!

Câu 1: Kim loại nào sau đây có khối lượng riêng nhỏ nhất?
A.Li      B.Cs.      CN      D.K.
Câu 2: Nhỏ dung dịch iot vào lát cắt ngang của quả chuối xanh, thấy màu của dung dịch iot chuyển thành màu nào sau đây ?
A. nâu đỏ.      B.vàng.      C.trắng.       D.xanh tím.
Câu 3: Kim loại X được dùng để chế tạo hợp kim có nhiệt độ nóng chảy thấp, dùng làm chất trao đôi nhiệt trong lò phản ứng hạt nhân, làm xúc tác cho phản ứng tạo cao su buna. X là
A.Li         B.Ca.          C.N          D.AI
Câu 4: Chất béo là thành phần chính trong dầu thực vật và mỡ động vật. Trong số các chất sau đây, chất nào là chất béo ?
A.CizHsCOOC3H:,               B.(CpHsCOO).C.HL
C.(CsHaCOO)3C;Hs,           D.CH;COOCcH:.
Câu 5: Cho dung dịch Ba(OH); vào dung dịch chất X. thu được kết tủa màu trắng Y, biết Y tan trong dung dịch axit clohidric. Chất X là
A.Na:SO:.         B.Ca(HCO›)›.           C.FeCb.             D.Cu(NO?)s.
Câu 6: Tiền hành lên men 360 gam glucozơ với hiệu suất 100%, khối lượng ancol etylic thu được là
A. 138 gam.         B.184 gạm.            C.276 gam.        D.92 gam.
Câu 7: Phèn chua được dùng nhiều trong công nghiệp nhuộm vải, làm sạch nước ở các vùng ngập lụt. Công thức hóa học của phèn chua có dạng là K2SO‹.X4(SO)s.24H¿O. Kim loại X là
A.AI,           B.Fe.          C.c.              D.Ni
Câu 8: Chất nào sau đây không phản ứng với NaOH trong dung dịch ?
A.GIy-Ala,           B.Glyxin.          C. Metylamin.            D. Metyl fomat,
Câu 9: Sắt(1I) hidroxit nguyên chất là chất rắn, màu trắng hơi xanh, không tan trong nước. Công thức của sắt(II) hiđroxit là
A.FeO.           B.FeiO.            C.Fe(OH).           D.Fe(OH)›
Câu 10: Fructozơ là chất rắn kết tỉnh, tan tốt trong nước và rất ngọt. Nhận xét nào sau đây không đúng?
A. Dạng mạch hỡ, ftuctozơ có 5 nhóm -OH và l nhóm xeton.
B. Fructozơ có phản ứng tráng gương,
C. Fructozơ làm mất màu dung dịch brom.
D. Eructozơ oxi hóa được H› (xúc tác Nĩ, 1°).
Câu 11: Cho 8 8 gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu phản ứng với dung dịch HCI loãng (dư), đến khi phản ứng xây ra hoàn toàn thu được 3,36 lít khí H› (đktc) và m gam muồi khan. Giá trị của m là
A.2025.        B.1945.             C.84             D.19/05