Đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Hóa Học Sở GDĐT Đồng Tháp

Câu 41: Chất nào sau đây không có tính lưỡng tính? A. Al(OH)3.                            B. Ca(OH)2.                                 C. NaHCO3.                      […]

452

Tải xuống tải liệu này bằng cách nhấn vào link tải bên dưới! Toàn bộ tài liệu trên website SinhvienUDN.COM Đều là miễn phí. Các bạn có tài liệu hay có thể chia sẻ về cho SinhvienUDN thông qua fanpage: https://www.facebook.com/sinhviendoc/.

Hầu hết tài liệu trên https://sinhvienudn.com nhận được từ các bạn đọc đóng góp về. Nếu phát hiện tài liệu nào vi phạm bản quyền các bạn vui lòng liên hệ cho nhóm Admin. Nhóm sẽ kiểm tra và gỡ bỏ tài liệu xuống. Xin chân thành cảm ơn!

Câu 41: Chất nào sau đây không có tính lưỡng tính?
A. Al(OH)3.                            B. Ca(OH)2.                                 C. NaHCO3.                               D. A12O3.
Câu 42: Phân urê là loại phân có tỉ lệ đạm cao nhất. Công thức hóa học của phân urê là
A. (NH2)2CO.                        B. NH4NO3.                                 C. NH4HCO3.                            D. (NH4)2CO3.
Câu 43: Chất nào sau đây thuộc loại muối axit?
A. NaHSO4.                           B. Na2CO3.                                 C. NH4C1.                                  D. NaCl.
Câu 44: Kim loại kiềm nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất?
A. K.                                       B. Hg.                                           C. Na.                                         D. Cs.
Câu 45: Dầu oliu có thể phòng ngừa các chứng bệnh như xơ vữa động mạch, cao huyết áp, bệnh tim. Triolein là một chất béo trung tính chiếm khoảng 30% trong dầu oliu. Công thức của triolein là
A. (C17H35COO)3C3H5.                                                      B. (C17H33COO)3C3H5.
C. (C17H31COO)3C3H5.                                                      D. (C15H31COO)3C3H5.
Câu 46: Kim loại Fe tan được trong dung dịch nào sau đây?
A. HNO3 đặc nguội.               B. H2SO4 đặc nguội.                      C. AlCl3.                                  D. FeCl3.
Câu 47: Polime được dùng để chế tạo thủy tinh hữu cơ plexiglas là
A. poli(vinyl clorua).                         B. poli(metyl metacrylat).
C. polietilen                                      D. polistiren.
Câu 48: Trong các kim loại sau, kim loại dễ bị oxi hóa nhất là
A. Ca.                                      B. K.                                                C. Fe.                                       D. Ag.
Câu 49: Số nguyên tử oxi trong phân tử saccarozơ là
A. 5.                                        B. 11.                                               C. 6.                                          D. 12
Câu 50: Canxi cacbonat có công thức hóa học là
A. Na3PO4.                            B. Na2CO3.                                    C. CaCl2.                                  D. CaCO3.
Câu 51: Kim loại được điều chế bằng cách điện thân nóng chảy muối halogenua là
A. Na.                                     B. Cu.                                              C. Fe.                                        D. Al.