Đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Hóa Học THPT Chuyên ĐH Vinh – Nghệ An lần 2

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tử: H= 1¡ He=4; C = 12; N = 14; O = l6i Na =23: Mg = 24; AI = 27; P =31; S = 32; Cl= 35,5; K = 39; (Ca = 40; Cr = 52; Ee = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br […]

832

Tải xuống tải liệu này bằng cách nhấn vào link tải bên dưới! Toàn bộ tài liệu trên website SinhvienUDN.COM Đều là miễn phí. Các bạn có tài liệu hay có thể chia sẻ về cho SinhvienUDN thông qua fanpage: https://www.facebook.com/sinhviendoc/.

Hầu hết tài liệu trên https://sinhvienudn.com nhận được từ các bạn đọc đóng góp về. Nếu phát hiện tài liệu nào vi phạm bản quyền các bạn vui lòng liên hệ cho nhóm Admin. Nhóm sẽ kiểm tra và gỡ bỏ tài liệu xuống. Xin chân thành cảm ơn!

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tử:
H= 1¡ He=4; C = 12; N = 14; O = l6i Na =23: Mg = 24; AI = 27; P =31; S = 32; Cl= 35,5; K = 39; (Ca = 40; Cr = 52; Ee = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.
Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn; giả thiết các khí sinh ra không tan trong nước.
Câu 41: Chất nảo trong các chất sau đây có lực axit yếu nhất?
A. phenol.           B. axit sufuric.                C. axit axeic.               D. axit clohiddric.
Câu 42: Hợp chất hữu cơ X mạch hở có công thức phân tử C›H¿O› không tác dụng được với dung dịch NaOH; X có phản ứng tráng bạc, công thức cầu tạo của X là
A.C;H.COOH,               B.HCOOCH.CH,                C.CH,(OH)CH,CHO.                  D.CH,COOCH;.
Câu 43: Nattri hidrocacbonat được dùng trong y học, công nghệ thực phẩm, chế tạo nước giải khát,…Công thức hóa học của Nattri hidrocacbonat là
A. NaHCOs.                   B.NaCO›.                         C.NaiPOL,                              D.NaNOs,
Câu 44: Polime nào sau đây không thuộc loại polime thiên nhiên?
A.Cao su thiên nhiên.             B. Xenlulozơ.               C.Poli(viniylclorua).              D.Tơtằm
Câu 45: Vôi tôi là chất rắn màu trắng, ít tan trong nước có công thức là
A. Na:COs,                             B.Ca(OH)›.                    C.CaCO:.                             D.CaO.
Câu 46: Kim loại AI không tan được trong dung dịch
A. H›SO; loãng.                      B.FeCb.                         C.NaOH.                              D. H›SOJ đặc, nguội.
Câu 47: Ankan X là chất khí có nhiều trong khí mỏ dầu và khí thiên nhiên, hiện nay X được dùng cho nhà máy điện, sứ, đạm, sản xuất ancol metylic, anđchit fomic … Vây X là:
A.Hexan.                                 B. Propilen.                   C. Oetan,                             D. Metan.
Câu 48: Amin nào sau đây là amin bậc một?
A.CH›NHCH:.                          B.(CH9)N.                    C.C;H:NHCH:,                    D.C›H:NH:.
Câu 49: Gluxit X có vị ngọt đậm, có nhiều trong mật ong (khoảng 40%). Tên gọi của X là:
A. Saccarozơ.                          B. glueozơ.                  C. Tỉnh bột.                        D.Fructozơ.
Câu 50: Amino axit X có công thức CH›-CH(NH›)-COOH. Tên gọi nào sau đây không phải của X?
Ả. Alanin.                                             B. Axit ø— aminopropionic.
C. Axit B-aminopropanonic.                 D. Axit 2-aminopropanoic.
Câu 51: Chất nào sau đây khi hòa tan vào nước thu được dung dịch có tính bazơ mạnh?
A. NaHCOs.                  B.NaOH.                  C.KNO:.                    D.Als(SO4):.