Đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Hóa Học THPT Chuyên Lào Cai

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu […]

595

Tải xuống tải liệu này bằng cách nhấn vào link tải bên dưới! Toàn bộ tài liệu trên website SinhvienUDN.COM Đều là miễn phí. Các bạn có tài liệu hay có thể chia sẻ về cho SinhvienUDN thông qua fanpage: https://www.facebook.com/sinhviendoc/.

Hầu hết tài liệu trên https://sinhvienudn.com nhận được từ các bạn đọc đóng góp về. Nếu phát hiện tài liệu nào vi phạm bản quyền các bạn vui lòng liên hệ cho nhóm Admin. Nhóm sẽ kiểm tra và gỡ bỏ tài liệu xuống. Xin chân thành cảm ơn!

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:
H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.
Câu 41: Kim loại X được sử dụng trong nhiệt kế, áp kế và một số thiết bị khác. Kim loại X là
A. W.                               B. Pb.                                 C. Hg.                               D. Cr.
Câu 42: Đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam amin X (no, đơn chức, mạch hở) cần dùng hết 10,08 lít khí O2 (đktc). Công thức phân tử của X là
A. C3H9N.                      B. C4H11N.                        C. CH5N.                         D. C2H7N.
Câu 43: Phản ứng giữa cặp chất nào sau đây không phải là phản ứng trao đổi ion trong dung dịch?
A. MgCl2 và NaOH.        B. HNO3 và NaOH.             C. Al và CuSO4.             D. Na2CO3 và HCl.
Câu 44: Hợp chất X có công thức phân tử C5H8O2, khi tham gia phản ứng xà phòng hóa thu được một anđehit và một muối của axit cacboxylic. Số đồng phân cấu tạo thỏa mãn tính chất trên của X là
A. 3.                               B. 2.                                     C. 5.                                   D. 4.
Câu 45: Trong môi trường kiềm, tripeptit tác dụng với Cu(OH)2 cho hợp chất màu
A. tím.                            B. đỏ.                                     C. vàng.                               D. xanh.
Câu 46: Khi lên men 1 tấn ngô chứa 65% tinh bột thu được m kg ancol etylic. Biết hiệu suất cả quá trình là 80%. Giá trị của m là
A. 454,3.                         B. 295,3.                               C. 567,9                               . D. 369,1.
Câu 47: Chất nào sau đây thuộc loại monosaccarit?
A. Saccarozơ.                   B. Xenlulozơ.                         C. Tinh bột.                         D. Fructozơ.
Câu 48: Tơ nào sau đây thuộc loại tơ bán tổng hợp?
A. Tơ nilon–6.                   B. Tơ tằm.                               C. Tơ visco.                         D. Bông.
Câu 49: Chất X được dùng làm điện cực, làm nồi để nấu chảy các hợp kim chịu nhiệt, làm bút chì đen. Chất X là
A. kim cương.                   B. than chì.                               C. than hoạt tính.                   D. crom.
Câu 50: Để khử ion Cu2+ trong dung dịch CuSO4 có thể dùng kim loại nào sau đây?
A. Na.                               B. Fe.                                           C. Ag.                                   D. Ba.
Câu 51: Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là
A. tính bazơ.                   B. tính oxi hóa.                               C. tính axit.                         D. tính khử