Đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Hóa Học THPT Chuyên Lê Hồng Phong Nam Định

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu […]

159

Tải xuống tải liệu này bằng cách nhấn vào link tải bên dưới! Toàn bộ tài liệu trên website SinhvienUDN.COM Đều là miễn phí. Các bạn có tài liệu hay có thể chia sẻ về cho SinhvienUDN thông qua fanpage: https://www.facebook.com/sinhviendoc/.

Hầu hết tài liệu trên https://sinhvienudn.com nhận được từ các bạn đọc đóng góp về. Nếu phát hiện tài liệu nào vi phạm bản quyền các bạn vui lòng liên hệ cho nhóm Admin. Nhóm sẽ kiểm tra và gỡ bỏ tài liệu xuống. Xin chân thành cảm ơn!

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:
H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.
Câu 41. Tơ nào sau đây thuộc loại tơ bán tổng hợp (tơ nhân tạo)?
A. Tơ nitron.                               B. Tơ tằm.                         C. Tơ nilon–6,6.                               D. Tơ visco.
Câu 42. Công thức phân tử của trimetyl amin là:
A. CH5N.                                   B. C2H7N.                         C. C4H11N.                                        D. C3H9N.
Câu 43. Polime thu được từ phản ứng trùng ngưng axit ε–aminocaproic là:
A. Tơ nilon–6.                               B. Tơ nilon–6,6.             C. Tơ nitron.                                       D. Tơ lapsan.
Câu 44. Peptit X có công thức cấu tạo Val–Glu–Ala–Gly. Amino axit đầu C của X là:
A. Glu.                                           B. Ala.                               C. Val.                                              D. Gly.
Câu 45. Axit panmitic có công thức hóa học là:
A. C17H31COOH.                         B. C15H31COOH.             C. C17H33COOH.                         D. C17H35COOH.
Câu 46. Vinyl axetat có công thức cấu tạo thu gọn là:
A. CH3COOCH=CH2.                   B. CH3COOCH2–CH3.             C. CH3COOCH3.                   D. CH2=CHCOOCH3.
Câu 47. Đường mía có thành phần chính là:
A. glucozơ.                                     B. fructozơ.                               C. saccarozơ.                         D. amilozơ.
Câu 48. Dung dịch glyxin tác dụng với hóa chất nào sau đây?
A. HCl.                                           B. NaHCO3.                               C. NaCl.                                     D. quỳ tím.
Câu 49. Khi cho hồ tinh bột tác dụng với I2, thu được hỗn hợp có màu:
A. xanh tím.                                     B. vàng xanh.                               C. tím than.                               D. xanh lam.
Câu 50. Công thức hóa học nào sau đây là của chất béo?
A. (C17H35COO)2C2H4.                   B. C17H31COOC2H5.                   C. (C2H5COO)3C3H5.                   D. (C17H35COO)3C3H5.
Câu 51. Kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất trong tất cả các kim loại?
A. Vonfram (W).                               B. Sắt (Fe).                                     C. Đồng (Cu).                               D. Kẽm (Zn).
Câu 52. Trong các ion: Na+, Al3+, Cu2+, Ag+. Ion có tính oxi hóa mạnh nhất là:
A. Na+
. B. Cu2+
. C. Al3+
. D. Ag+