Đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Hóa Học THPT Chuyên Phan Bội Châu – Nghệ An lần 3

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu […]

789

Tải xuống tải liệu này bằng cách nhấn vào link tải bên dưới! Toàn bộ tài liệu trên website SinhvienUDN.COM Đều là miễn phí. Các bạn có tài liệu hay có thể chia sẻ về cho SinhvienUDN thông qua fanpage: https://www.facebook.com/sinhviendoc/.

Hầu hết tài liệu trên https://sinhvienudn.com nhận được từ các bạn đọc đóng góp về. Nếu phát hiện tài liệu nào vi phạm bản quyền các bạn vui lòng liên hệ cho nhóm Admin. Nhóm sẽ kiểm tra và gỡ bỏ tài liệu xuống. Xin chân thành cảm ơn!

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:
H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.
Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn; giả thiết các khí sinh ra không tan trong nước.
Câu 1. Cho phản ứng hoá học : Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu Trong phản ứng xảy ra
A. sự oxi hoá Fe và sự khử Cu2+                                                  B. sự oxi hoá Fe và sự oxi hoá Cu
C. sự khử Fe2+ và sự oxi hoá Cu                                                  D. sự khử Fe2+ và sự khử Cu2+
Câu 2. Kim loại nào sau đây không tác dụng với nước ở điều kiện thường?
A. Kali.                                      B. Natri.                                      C. Bari.                              D. Beri.
Câu 3. “Nước đá khô” không nóng chảy mà thăng hoa nên được dùng để tạo môi trường lạnh và khô rất tiện cho việc bảo quản thực phẩm. “Nước đá khô” là
A. H2O rắn                                B. CO rắn.                                 C. SO2 rắn                         D. CO2 rắn.
Câu 4. Sản phẩm của phản ứng este hóa giữa ancol metylic và axit propionic là
A. propyl propionat.                    B. metyl propionat.                    C. propyl fomat.              D. metyl axetat.
Câu 5. Kim loại nào sau đây không tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng?
A. Cu                                           B. Na                                         C. Mg                             D. Al
Câu 6. Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển thành màu hồng?
A. axit α–aminoglutaric                                               B. Axit α,–điaminocaproic
C. Axit α–aminopropionic                                           D. Axit aminoaxetic.
Câu 7. Chất nào sau đây không có tính chất lưỡng tính?
A. Al(OH)3.                   B. NaHCO3.                          C. Axit glutamic.                             D. AlCl3.
Câu 8. Sắt có số oxi hoá +2 trong hợp chất nào dưới đây:
A. Fe(OH)3.                   B. FeCO3.                             C. Fe2O3.                                      D. FeCl3.
Câu 9. Polime nào sau đây có đặc điểm: là chất rắn trong suốt, có khả năng cho ánh sáng truyền qua, rất cứng và bền với nhiệt?
A. Polietilen                   B. Polivinylclorua                    C. Thủy tinh hữu cơ                     D. Cao su Buna