Đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Hóa Học THPT Chuyên Trần Phú – Hải Phòng

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu […]

547

Tải xuống tải liệu này bằng cách nhấn vào link tải bên dưới! Toàn bộ tài liệu trên website SinhvienUDN.COM Đều là miễn phí. Các bạn có tài liệu hay có thể chia sẻ về cho SinhvienUDN thông qua fanpage: https://www.facebook.com/sinhviendoc/.

Hầu hết tài liệu trên https://sinhvienudn.com nhận được từ các bạn đọc đóng góp về. Nếu phát hiện tài liệu nào vi phạm bản quyền các bạn vui lòng liên hệ cho nhóm Admin. Nhóm sẽ kiểm tra và gỡ bỏ tài liệu xuống. Xin chân thành cảm ơn!

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:
H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137

Câu 41: Plương pháp điều chế kim loại kiềm là
A. nhiệt luyện.                                                                     B. thuỷ luyện.
C. điện phân nóng chảy.                                                     D. điện phân dung dịch.
Câu 42: Trong chiến tranh Việt Nam, Mỹ đã rải xuống các cánh rừng Việt Nam một loại hóa chất cực độc phá hủy môi trường và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của con người, đó là chất độc mau da cam. Chất độc này còn được gọi là
A. đioxin.                                B. 3–MCPD.                        C. nicotin.                           D. TNT.
Câu 43: Phân đạm urê có công thức hóa học là
A. (NH4)2CO.                          B. (NH4)2CO3.                 C. (NH2)2CO3.                    D. (NH2)2CO.
Câu 44: Nhỏ từ từ cho đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3. Hiện tượng xảy ra là
A. có kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa tan.
B. có kết tủa keo trắng, lượng kết tủa tăng đến cực đại.
C. có kết tủa keo trắng và có khí bay lên.
D. không có kết tủa, có khí bay lên.
Câu 45: Một mẫu nước có chứa các ion Ca2+, Mg2+, HCO3 –, Cl–, SO4 2–. Chất được dùng để làm mềm mẫu nước trên là
A. HCl.                                      B. Na2CO3.                    C. H2SO4.v                           D. NaHCO3.
Câu 46: Chất phản ứng được với tất cả các chất trong dãy Na, Cu(OH)2 và AgNO3/NH3 là
A. glixerol.                                B. saccarozơ.                   C. etilen glycol.                     D. axit fomic.
Câu 47: Một lượng lớn nước thải công nghiệp chưa qua xử lý đổ trực tiếp ra suối là nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường tại nhiều khu vực trên đất nước ta. Để xử lý sơ bộ mẫu nước thải chứa các ion Pb2+, Fe3+, Cu2+, Hg2+… người ta có thể dùng
A. H2SO4.                                B. etanol.                          C. Ca(OH)2.                          D. đimetyl ete.