Đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Hóa Học THPT Hương Khê – Hà Tĩnh

Câu 41: Chất nào sau đây dùng làm để chế thuốc chữa đau dạ dày? A. Na2SO4.                      B. Na2SO3.                      C. CaSO4.                      D. NaHCO3. Câu 42: […]

151

Tải xuống tải liệu này bằng cách nhấn vào link tải bên dưới! Toàn bộ tài liệu trên website SinhvienUDN.COM Đều là miễn phí. Các bạn có tài liệu hay có thể chia sẻ về cho SinhvienUDN thông qua fanpage: https://www.facebook.com/sinhviendoc/.

Hầu hết tài liệu trên https://sinhvienudn.com nhận được từ các bạn đọc đóng góp về. Nếu phát hiện tài liệu nào vi phạm bản quyền các bạn vui lòng liên hệ cho nhóm Admin. Nhóm sẽ kiểm tra và gỡ bỏ tài liệu xuống. Xin chân thành cảm ơn!

Câu 41: Chất nào sau đây dùng làm để chế thuốc chữa đau dạ dày?
A. Na2SO4.                      B. Na2SO3.                      C. CaSO4.                      D. NaHCO3.
Câu 42: Theo Are-ni-ut, chất nào dưới đây là axit?
A. LiOH.                            B. HCl.                             C. NH4Cl.                        D. KOH.
Câu 43: Cấu hình electron nào sau đây là của ion Fe2+?
A. [Ar]3d4
B. [Ar]3d5
C. [Ar]3d6
D. [Ar]3d3
Câu 44: Chất nào sau đây thuộc loại monosaccarit?
A. xenlulozơ.                      B. tinh bột.                      C. glucozơ.                      D. saccarozơ.
Câu 45: Thạch cao khan chứa thành phần chính là
A. CaSO4.                           B. Ca(NO3)2.                  C. CaCl2.                       D. CaCO3.
Câu 46: Chất nào sau đây có thể tham gia phản ứng trùng hợp?
A. Stiren.                       B. Metan                      C. Etan                       D. Toluen.
Câu 47: Ở nhiệt độ thường, kim loại nào sau đây tác dụng với nước?
A. Ba.                            B. Be.                              C. Cu.                      D. Fe.
Câu 48: Chất nào sau đây có phản ứng tráng gương (hay tráng bạc)?
A. tinh bột.                      B. glucozơ.                      C. saccarozơ.            D. xenlulozơ.
Câu 49: Amin nào sau đây có chứa vòng benzen?
A. Propylamin.            B. Etylamin.                   C. Anilin.                    D. Metylamin.
Câu 50: Chất nào sau đây được dùng để làm mềm nước có tính cứng vĩnh cửu?
A. Na2CO3.                 B. CaCO3.                    C. NaOH.                   D. Ca(OH)2.
Câu 51: Chất nào sau đây là chất béo không no?
A. Tristearin.                 B. Tripanmitin.             C. etyl axetat.              D. Triolein.
Câu 52: Thủy phân este CH3CH2COOCH3 trong môi trường axit thu được sản phẩm có chứa
A. CH3CH2COONa.    B. CH3CH2OH.            C. CH3COOH.            D. CH3CH2COOH.
Câu 53: Chất hữu cơ nào sau đây thuộc dãy đồng đẳng ankan?
A. C3H4.                      B. C6H6.                      C. C2H6.                      D. C2H4.