Đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Hóa Học THPT Lương Thế Vinh Hà Nội lần 1

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu […]

942

Tải xuống tải liệu này bằng cách nhấn vào link tải bên dưới! Toàn bộ tài liệu trên website SinhvienUDN.COM Đều là miễn phí. Các bạn có tài liệu hay có thể chia sẻ về cho SinhvienUDN thông qua fanpage: https://www.facebook.com/sinhviendoc/.

Hầu hết tài liệu trên https://sinhvienudn.com nhận được từ các bạn đọc đóng góp về. Nếu phát hiện tài liệu nào vi phạm bản quyền các bạn vui lòng liên hệ cho nhóm Admin. Nhóm sẽ kiểm tra và gỡ bỏ tài liệu xuống. Xin chân thành cảm ơn!

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:
H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.
Câu 1. Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ?
A. Al.                                  B. Ca.                                  C. Fe.                                D. Na.
Câu 2. Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển màu xanh?
A. H2NCH2COOH.            B. HCI.                                C. CH3NH2.                      D. CH3COOH.
Câu 3. Etylamin tác dụng với chất nào sau đây trong dung dịch?
A. NaOH.                            B. KCI.                              C. HCI.                                D. K2SO4
Câu 4. Ở điều kiện thường, kim loại có độ cứng lớn nhất là
A. Al.                                   B. Fe.                                C. K.                                    D. Cr.
Câu 5. Chất nào sau đây thuộc loại chất điện li mạnh?
A. Mg(OH)2.                        B. NaCl.                           C. CH3COOH.                      D. H2O.
Câu 6. Kali nitrat được dùng làm phân bón và chế tạo thuốc nổ. Công thức của kali nitrat là
A. KNO2.                                B. K3PO4.                      C. KNO3.                          D. KHCO3.
Câu 7. Kim loại nào sau đây có thể điều chế được bằng phương pháp thủy luyện?
A. Ba.                                   B. K.                                 C. Na.                                D. Cu.
Câu 8. Chất nào sau đây có phản ứng màu biure?
A. Anbumin.                         B. Axit glutamic.                C. Gly–Ala.                       D. Metylamin.
Câu 9. Công thức hóa học của Crom (III) hiđroxit là
A. Cr(OH)3.                         B. Cr2O3.                          C. CrO3.                           D. Cr(OH)2.
Câu 10. Al2O3 không tan được trong dung dịch nào sau đây?
A. HCI.                                 B. Ba(OH)2.                      C. NaOH.                         D. BaCl2.
Câu 11. Dung dịch nào sau đây không tác dụng với Fe(NO3)2?
A. Ba(OH)2.                         B. MgSO4.                        C. AgNO3.                        D. HCI.
Câu 12. Chất nào sau đây thuộc loại đisaccarit?
A. Saccarozơ.                      B. Glucozơ.                      C. Fructozơ.                      D. Tinh bột.
Câu 13. Polime được sử dụng làm chất dẻo là
A. Poli(metyl metacrylat).                                B. Poli(hexametylen adipamit).
C. Poli(acrilonitrin).                                          D. Poliisopren