Đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Hóa Học THPT Lý Thái Tổ – Bắc Ninh

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu […]

920

Tải xuống tải liệu này bằng cách nhấn vào link tải bên dưới! Toàn bộ tài liệu trên website SinhvienUDN.COM Đều là miễn phí. Các bạn có tài liệu hay có thể chia sẻ về cho SinhvienUDN thông qua fanpage: https://www.facebook.com/sinhviendoc/.

Hầu hết tài liệu trên https://sinhvienudn.com nhận được từ các bạn đọc đóng góp về. Nếu phát hiện tài liệu nào vi phạm bản quyền các bạn vui lòng liên hệ cho nhóm Admin. Nhóm sẽ kiểm tra và gỡ bỏ tài liệu xuống. Xin chân thành cảm ơn!

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:
H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.
Câu 1: Có thể phân biệt CH3COOH và CH3COOC2H5 bằng
A. CaCO3                        B. Quỳ tím                           C. Na                                   D. Tất cả đều được
Câu 2: Ankađien liên hợp là:
A. ankađien có 2 liên kết đôi C=C cách xa nhau.
B. ankađien có 2 liên kết đôi C=C cách nhau 2 nối đơn.
C. ankađien có 2 liên kết đôi C=C liền nhau.
D. ankađien có 2 liên kết đôi C=C cách nhau 1 nối đơn.
Câu 3: Chọn nhận xét đúng:
A. dung dịch glutamic làm quì tím hóa xanh.
B. Dung dịch glyxin làm quì tím hóa đỏ.
C. Dung dịch phenyl amoni clorua làm quì tím hóa đỏ.
D. Dung dịch natri axetat làm quì tím không đổi màu.
Câu 4: Phản ứng giữa C2H5OH với CH3COOH (xúc tác H2SO4 đặc, đun nóng) là phản ứng
A. xà phòng hóa.             B. este hóa.                         C. trùng hợp.                      D. trùng ngưng.
Câu 5: Cho este X Có công thức cấu tạo thu gọn CH3COOCH=CH2. Điều khẳng định nào sau đây là sai:
A. X là este chưa no đơn chức.
B. X được điều chế từ pư giữa ancol và axit tương ứng
C. X có thể làm mất màu dd Br2.
D. Xà phòng hoá X cho sản phẩm là muối và anđêhit.
Câu 6: Để nhận biết ba axit đặc, nguội: HCl, H2SO4, HNO3 đựng riêng biệt, ta dùng thuốc thử là
A. Fe.                                B. CuO.                                C. Al.                                D. Cu.
Câu 7: Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Tất cả các peptit đều có phản ứng màu biure.
B. H2N–CH2–CH2–CO–NH–CH2–COOH là một đipeptit.
C. Muối phenylamoni clorua không tan trong nước.
D. Peptit Ala–Gly–Val có 4 nguyên tử oxi.