Đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Hóa Học THPT Ngô Sĩ Liên – Bắc Giang

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu […]

258

Tải xuống tải liệu này bằng cách nhấn vào link tải bên dưới! Toàn bộ tài liệu trên website SinhvienUDN.COM Đều là miễn phí. Các bạn có tài liệu hay có thể chia sẻ về cho SinhvienUDN thông qua fanpage: https://www.facebook.com/sinhviendoc/.

Hầu hết tài liệu trên https://sinhvienudn.com nhận được từ các bạn đọc đóng góp về. Nếu phát hiện tài liệu nào vi phạm bản quyền các bạn vui lòng liên hệ cho nhóm Admin. Nhóm sẽ kiểm tra và gỡ bỏ tài liệu xuống. Xin chân thành cảm ơn!

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:
H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.
Câu 41: Số amin có công thức phân tử C3H9N là
A. 5.                                    B. 3.                                 C. 4.                                 D. 2.
Câu 42: Khí nào sau đây có thể làm vẩn đục dung dịch nước vôi trong và làm mất màu dung dịch thuốc tím?
A. SO2.                              B. CO2.                             C. NO2.                            D. NH3.
Câu 43: Dung dịch nào sau đây có pH > 7?
A. NaOH.                           B. H2SO4.                        C. NaCl.                          D. HNO3.
Câu 44: Polime thiên nhiên X được sinh ra trong quá trình quang hợp của cây xanh. Tiến hành thí nghiệm: Nhỏ vài giọt nước clo vào dung dịch natri iotua, sau đó cho polime X tác dụng với dung dịch thu được thấy tạo màu xanh tím. Polime X là:
A. glicogen.                        B. saccarozơ.                  C. tinh bột.                       D. xenlulozơ.
Câu 45: Este no, đơn chức, mạch hở có công thức tổng quát là:
A. CnH2n+2O2.                 B. CnH2nO2.                   C. CnH2n–2O2.               D. CnH2nO4.
Câu 46: Cho 0,1 mol phenyl axetat tác dụng với 250 ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X được m gam chất rắn. Giá trị của m là?
A. 8,2 g.                             B. 21,8 g.                         C. 19,8 g.                          D. 14,2 g.
Câu 47: Thí nghiệm X được tiến hành như hình vẽ. Hiện tượng xảy ra trong bình đựng dung dịch AgNO3 trong NH3 là
A. có kết tủa Ag (ánh gương).
B. dung dịch chuyển sang màu da cam.
C. có kết tủa màu vàng nhạt.
D. có kết tủa màu nâu đỏ.