Đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Hóa Học THPT Phan Châu Trinh – Đà Nẵng lần 2

– Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H =1; C = 12; N = 14; O = 16; Na=23; Al=27; S=32; Cl=355; Fe = 56; Cu = 64; Ag = 108; Ba =137. – Các thể tích khí đều đo ở điều kiệntiêu chuẩn; giả hiết các khí sinh ra không tan […]

139

Tải xuống tải liệu này bằng cách nhấn vào link tải bên dưới! Toàn bộ tài liệu trên website SinhvienUDN.COM Đều là miễn phí. Các bạn có tài liệu hay có thể chia sẻ về cho SinhvienUDN thông qua fanpage: https://www.facebook.com/sinhviendoc/.

Hầu hết tài liệu trên https://sinhvienudn.com nhận được từ các bạn đọc đóng góp về. Nếu phát hiện tài liệu nào vi phạm bản quyền các bạn vui lòng liên hệ cho nhóm Admin. Nhóm sẽ kiểm tra và gỡ bỏ tài liệu xuống. Xin chân thành cảm ơn!

– Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H =1; C = 12; N = 14; O = 16; Na=23; Al=27; S=32; Cl=355; Fe = 56; Cu = 64; Ag = 108; Ba =137.
– Các thể tích khí đều đo ở điều kiệntiêu chuẩn; giả hiết các khí sinh ra không tan trong nước.
Câu 1: Kim loại nào sau đây không tác dụng với nước ở nhiệt độ thường?
A.Ba,                               B.Be.                               C.Ca                               D.5r.
Câu 2: Cho các kim loại sau: Fe, Ba, AI, Cu. Số kim loại bị thụ động hóa trong dung dịch HNO; đặc,
nguội là
A.4.                               B.3.                                     cL                                   D.2.
Câu 3: Khí nào sau đây là nguyên nhân chính gây ra hiện tượng mưa axit?
A.H.                               B.CO„.                               CN                                         D.50›
Câu 4: Chất nào sau đây có tính lưỡng tính?
A.AbO›                         B.K;CO›.                             C.MạCb,                               D.NgO. :
Câu 5: Công thức tổng quát của este tạo bởi axit no, đơn chức, mạch hở và ancol no, đơn chức, mạch hở là
A.C,H„O›,                     B.C,Hz„zO2.                        C.C,HaO:.                            D.C,H»2O;.
Câu 6: Trong một mẫu nước thiên nhiên có hòa tan một lượng nhö các muối: CaSO., MgSO‹, Ca(HCOs)z, Mg(HCO;)›. Để làm mềm mẫu nước trên cần dùng dung dịch
A. Ca(OH)›.                     B.Na/CO;.                        C.NaOH.                                 D.H›SO¿.