Đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Hóa Học trường Sóc Sơn- Mê Linh

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tử H= 1¡ He=4; C = 12; N = 14; O = l6i Na =23: Mg = 24; AI = 27; P =31; S = 32; Cl= 35,5; K = 39;(Ca = 40; Cr = 52; Ee = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = […]

146

Tải xuống tải liệu này bằng cách nhấn vào link tải bên dưới! Toàn bộ tài liệu trên website SinhvienUDN.COM Đều là miễn phí. Các bạn có tài liệu hay có thể chia sẻ về cho SinhvienUDN thông qua fanpage: https://www.facebook.com/sinhviendoc/.

Hầu hết tài liệu trên https://sinhvienudn.com nhận được từ các bạn đọc đóng góp về. Nếu phát hiện tài liệu nào vi phạm bản quyền các bạn vui lòng liên hệ cho nhóm Admin. Nhóm sẽ kiểm tra và gỡ bỏ tài liệu xuống. Xin chân thành cảm ơn!

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tử
H= 1¡ He=4; C = 12; N = 14; O = l6i Na =23: Mg = 24; AI = 27; P =31; S = 32; Cl= 35,5; K = 39;(Ca = 40; Cr = 52; Ee = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.
Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn; giả thiết các khí sinh ra không tan trong nước.
Câu 41. Trong công nghiệp, kim loại nảo sau đây chỉ được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy?
A.Cu,                           B.Ag.                                  C.Fe.                                 D.K
Câu 42. Este nào sau đây thuộc loại este no, đơn chức, mạch hở?.
A.CH,COOCH›.          B.(HCOO)›C;H„ –               C.HCOOCH-CH›                D.CH,COOC,Hs.
Câu 43. Công thức hóa học của sắt (III) hiđroxit là
A.FeO.                        B.Fe(OH)s.                         C.Fe(OH).                         D.FesOs.
Câu 44. Cho 6,4 gam bột Cu tác dụng vừa đủ với dung dịch AgNO thu được m gam muối. Giá trị của m là
A.21,6 gam.                B. 188 gam.                        C.16/5 gam.                      D.9,4 gam.
Câu 45. Cấu hình electron của nguyên tử Fe (Z= 26) là
A.[Ari3d.                      B.[Ar3d°.                             C.[Ar] 349                         D.[Ar] 423đ6.
Câu 46. Để làm mềm nước cứng vĩnh cửu ta có thể dùng.
A.HCL                         B.NaCL                                C.CaCO›.                         D.NaCOs.
Câu 47. Kim loại AI không phản ứng với dung dịch
A.H›SO,đặc,nguội       B.HoSO,đặc,nóng.               C.H›SO,loãng.                 D. NaOH loãng.
Câu 48. Cách bảo quản Na trong phòng thí nghiệm là
A. Bảo quản trong bình NH›.                B. Ngâm trong đầu hỏa.
C. Ngâm trong nước. .                          D. Ngâm trong rượu etylic.
Câu 49. Khi nấu canh cua thì thầy các mảng “riêu cua” nổi lên là do
A. Sự đông tụ của lipit..                                        B. Phản ứng thủy phân của protein.
C. Sự đông tụ của protein do nhiệt độ.                 D. Phản ứng màu của protein.
Câu 50. Thành phần chính của đường mía là
A. saecarozơ..               B. xenlulozơ.                          C. uetozơ.                    D. glueozơ.
Câu 51. Một chất X chứa nguyên tố oxi, dùng để làm sạch nước và có tác dụng bảo vệ các sinh vật trên Trái Đắt không bị bức xạ cực tím. Chất X là
A.oxi,                             B.lưuhuỳnhđioxit –                   C.ozon.                        D. cacbon đioxit.